Știri

ISM a constatat peste 2,7 mii încălcări ale legislației muncii

În ianuarie-aprilie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) au efectuat 476 controale la unități cu un număr de 31088 salariaţi, verificând aspecte ale respectării actelor legislative şi normative din domeniul raporturilor de muncă. Din numărul total de controale, 329 au fost planificate (130 în sectorul public și 199 în sectorul privat) şi 147 – inopinate (62 în sectorul public și 85 în sectorul privat). Conform datelor făcute publice de ISM, în urma acțiunilor de inspecție au fost întocmite procese-verbale, în care au fost stabilite și consemnate 2730 încălcări şi abateri de la prevederile actelor legislative şi normative. Activităţile de inspecție au scos în evidenţă faptul că angajatorii comit cel mai frecvent încălcări ale normelor legale referitoare la stabilirea salariului și respectarea termenelor de plată ale acestuia. În perioada de referință în contextul monitorizării modului şi termenelor de achitare a salariilor au fost efectuate 20 controale (5 planificate și 15 inopinate) la unități, care au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 4,638 mil. lei față de 291 angajați. Totodată, au fost constatate datorii din anii precedenți în mărime de 3,3 mil. lei față de 173 angajați la 4 agenți economici. În aceste cazuri inspectorii au întocmit procese-verbale de control în care au fost stabilite termene de lichidare a restanţelor salariale. În temeiul art.57 alin.1 Codul contravențional (CC), au fost încheiate 13 procese-verbale cu privire la contravenţie, care au fost înaintate spre examinare instanței de judecată. În scopul depistării evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru”, la 7 agenți economici și 11 angajatori-persoane fizice au fost depistate 21 persoane ce activau fără forme legale de angajare. Ca rezultat, în temeiul art. 551 CC, au fost încheiate 18 procese-verbale cu privire la contravenţie, iar 5 persoane au fost repuse în drepturi, fiindu-le legalizate raporturile de muncă. Pe parcursul lunilor ianuarie-aprilie, de către ISM au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea a 503 petiţii parvenite de la cetăţeni. Din numărul total, 57% constituie probleme ce ţin de salarizare; 16% – concediere/reducere a personalului; 6% – semnalizări privind munca nedeclarată; câte 5% – încălcări privind stabilirea regimului de muncă și abateri de la prevederile legale la încheierea contractelor individuale de muncă; 4% – constituie probleme ce ţin de neacordarea/ neplata concediilor de odihnă; 1% – semnalizări privind comiterea încălcărilor la acordarea, calcularea sau neachitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și calcularea indemnizației în urma producerii accidentelor de muncă; 6% au invocat alte probleme. De asemenea, au fost examinate 236 sesizări de la autorități publice și persoane juridice. Au fost repuse în drepturi 276 persoane. Concomitent, inspectorii de muncă au acordat ajutor metodologic şi consultativ la circa 1530 cetăţeni.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

764 vizualizări

Data publicării:

02 Iunie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Inspectoratul de Stat al Muncii | controale de stat | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon