27
07 2021
536

ISM: riscuri specifice pentru domeniile de control

Criteriile de risc specifice pentru domeniile de control utilizate de Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) sunt restanțele la plata salariului și a altor plăți (indemnizații de eliberare, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă); producerea accidentelor de muncă; munca nedeclarată și sunt stabilite în proiectul  Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale ISM (Metodologia), aprobată prin HG nr. 894/2018.
 
Necesitatea elaborării proiectului hotărârii de Guvern ce aduce atingere la 9 acte normative) rezultă din prevederile Legii pentru modificarea unor acte normative nr.191/2020 (Legea nr.191/2020). După aprobare de Executiv și punerea în aplicare a acesteia, funcția de control în domeniul siguranței ocupaționale a fost retrasă de la cele 10 organe de control sectoriale1 și atribuită ISM.
 
Proiectul ajustează și actualizează cadrul normativ secundar ce reglementează controlul de stat asupra activității de întreprinzător din domeniul muncii, securității și sănătății în muncă și excluderea prevederilor ce țin de atribuțiile de control pe domeniul securității și sănătății în muncă din Metodologiile privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător aferent domeniilor de competență ale organelor de control sectoriale.
 
Autorii susțin că principiile care au stat la baza modificării Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor în domenii de control ale ISM sunt identificarea unei singure metodologii de aplicare în domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă; stabilirea criteriilor de risc și aprecierea lor pentru domeniile de activitate; crearea unor reguli de analiză a criteriilor de risc.
 
Cele din urmă au fost stabilite conform competențelor ISM, tipului raporturilor şi valorilor sociale pe care le apără, și, respectiv, a prejudiciilor ce urmează a fi evitate. Odată selectate, acestea respectă următoarele principii:
1) sunt relevante scopului activității Inspectoratului;
2) acoperă toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de ISM;
3) sunt bazate pe informație certă, veridică şi accesibilă;
4) sunt raportate la caracterul multidimensional al surselor de risc.
_______________________________________________
1 Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;
Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei;
Agenția Naţională pentru Sănătate Publică;
Inspectoratul pentru Protecția Mediului;
Agenția Națională Transport Auto;
Autoritatea Aeronautică Civilă;
Agenția Navală;
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică;
Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.