24
06 2019
1343

Jumătate din impozitul pe venit achitat de persoanele juridice poate rămâne în bugetele locale

Cotele defalcărilor din impozitul pe venit plătit de persoanele fizice din sate și orașe, cu excepția orașelor de reședință de raion, ar putea crește de la 75% la 100%, iar cele repartizate pentru orașele de reședință și raioane – de la 20% la 50%. În Parlament este înregistrat un proiect de lege pentru modificarea art.5 din Legea privind finanțele publice locale, ce reglementează repartizarea veniturilor între bugetele unităților administrativ-teritoriale. Autorul inițiativei propune ca în componența veniturilor bugetelor satelor și orașelor să fie incluse defalcările de la impozitul pe venit al persoanelor fizice conform locului de domiciliu, excepție făcând bugetele satelor și ale orașelor din componența unității teritoriale autonome cu statut juridic special, în proporție de 100% din volumul colectat pentru bugetele satelor și orașelor. Se propune ca pentru bugetele orașelor-reședință de raion această cotă să constituie 50% din volumul total colectat, iar pentru bugetele municipiilor-reședință de raion – 35%. În același timp, în bugetele locale ar putea fi transferate 50% din impozitul pe venit al persoanelor juridice, colectat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale unde acestea își au activitatea. În acest sens, este propusă completarea art.5 alin. 2 din legea menționată cu p.b1. Includerea în categoria veniturilor bugetare locale/municipale a impozitului din venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu și impozitului pe venit al persoanelor juridice va permite o creștere semnificativă a veniturilor bugetelor locale și un impuls de dezvoltare, în special pentru comunitățile rurale. De asemenea, această măsură va permite apariția unei surse pentru asigurarea componentei investiționale în bugetele locale, se spune în nota proiectului. Totodată, se menționează că acest sistem este implementat cu succes în multe țări din Uniunea Europeană ca – Polonia, Letonia, Slovacia. Autorul propune ca aceste modificări să intre în vigoare începând cu următorul an bugetar–fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.