Știri

La situația din 1 decembrie cheltuielile totale ale BASS au depășit veniturile totale

Casa Națională de Asigurări Sociale comunică că în primele 11 luni ale anului 2021 în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 24653,9 mil. lei, sau 89,2% din planul anual stabilit de 27629,0 mil. lei.
 
Potrivit Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii au fost acumulate în sumă de 14480,3 mil. lei sau 88,9% din suma anuală prevăzută de 16284,9 mil. lei. Faţă de indicatorul realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor acumulate este în creştere cu 1809,4 mil. lei sau cu 14,3%.

 

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 264,8 mil. lei, partea majoră sau 260,4 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 9908,8 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

  • 7068,8 mil. lei – destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 85,9% din suma anuală prevăzută de 8227,9 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 414,7 mil. lei sau cu 6,2% mai mari;
  • 2840,0 mil. lei – destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, ce constituie 100% din planul anual precizat.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 24676,3 mil. lei sau 89,3% din planul anual stabilit de 27629,0 mil. lei, fiind mai mare cu 2459,2 mil. lei sau cu 11,1%.

În lunile ianuarie-noiembrie ale anului curent cheltuielile totale executate au depăşit veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 22,5 mil. lei. Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 decembrie 2021 a constituit 698,0 mil. lei.


via | cnas.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

484 vizualizări

Data publicării:

16 Decembrie /2021 08:23

Domeniu:

Asigurare socială de stat | Noutăți

Etichete:

bass | cnas | venituri | cheltuieli | sold

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon