07
04 2017
2088

Legea comerţului electronic, modificată

Proiectul privind modificarea şi completarea legii comerţului electronic, votat în lectură finală, are drept scop asigurarea unui cadru normativ favorabil pentru prestarea serviciilor societăţii informaţionale. Documentul stabileşte condiţiile de furnizare a serviciilor electronice, principiile de reglementare a comerţului electronic, stabilirea răspunderii de servicii şi intermediarilor, crearea permiselor pentru prevenirea litigiilor şi susţinerea cooperării Republicii Moldova şi alte state în procesele de prestare a serviciilor informaţionale. Autorii au propus în proiectul dat şi ajustarea noţiunilor utilizate, cum ar fi agent al comerţului electronic, care se substituie cu furnizor de servicii sau noţiunea de consumator, care deja va fi destinatar al serviciului. Proiectul conţine şi prevederi referitoare la datele cu caracter personal. La prelucrarea acestora, furnizorii de servicii sunt obligaţi să respecte regimul de confidenţialitate a datelor, să întreprindă măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva accesului ilicit. Furnizorii de servicii trebuie să facă public termenele şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, care să conţină informaţii despre: • numărul de înregistrare în calitate de operator de date cu caracter personal • categoriile informaţiilor colectate de la consumator • scopul colectării informaţiilor şi modul de prelucrare a datelor cu caracter personal • drepturile de care dispune consumatorul în calitate de subiect de date cu caracter personal • mecanismele şi modul de monitorizare a activităţilor online ale consumatorului în scopuri de marketing, procedura de obţinere a consimţământului • dreptul de a refuza colectarea datelor cu caracter personal de către furnizorul de servicii. Proiectul prevede că destinatarii poartă răspundere pentru conţinutul informaţiilor transmise şi stocate prin intermediul reţelelor de comunicaţii, la solicitarea lor de către furnizorii de servicii a societăţii informaţionale. Totodată, proiectul conţine prevederi referitoare la plasarea comenzii. Astfel, în cazul în care destinatarul plasează comanda prin mijloace electronice, furnizorul va confirma, fără amânări justificate, prin intermediu mijloacelor electronice, recepţionarea privind comanda, inclusiv acceptarea sau respingerea comenzii. Informaţia privind comanda, inclusiv confirmarea recepţionării acesteia, se consideră accesate atunci când părţile, cărora le sunt adresate, au făcut schimb de informaţii afirmative. Autoritatea care va supraveghea respectarea normelor privind protecţia consumatorilor în procesele de comercializare a bunurilor şi serviciilor prin intermediul mijloacelor electronice este Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor, iar controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal în domeniul comerţului electronic va fi exercitat de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. Potrivit documentului, proiectul va condiţiona stimularea creşterii economice a întreprinderilor, sporirea investiţiilor în inovaţii, consolidarea competitivităţii întreprinderilor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.