20
01 2022
178

Legea energiei electrice: substituirea criteriului de „preț minim”, ISO și alte provocări

Ca măsură de sporire a siguranței în aprovizionarea cu energie electrică a RM, autoritățile propun instituirea unui mecanism de asigurare a achiziției de energie electrică din cel puțin două surse. Proiectul de hotărâre de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr.107/2016  cu privire la energia electrică a fost votat de Cabinetul de miniștri, documentul fiind publicat în MO de astăzi, 20 ianuarie. Acesta urmează a fi prezentat spre examinare și aprobare Parlamentului RM.
 
Potrivit notei proiectului, situația actuală evidențiază necesitatea de a avea cel puțin doi câștigători în cadrul licitațiilor organizate pentru achiziția de energie electrică de către furnizorii de serviciu universal și furnizorii de ultimă opțiune, care revând la prețuri reglementate consumatorilor finali energia electrică achiziționată.

 

Dat fiind faptul că regulile generale ale licitațiilor prevăd desemnarea unui singur câștigător, se impun unele modificări în Legea nr. 107/2016 pentru a crea un echilibru între obținerea celor mai mici costuri și a unui grad mai mare de siguranță în aprovizionarea cu energie electrică.

 

Astfel, se propune substituirea criteriului unic de „preț minim” cu un cumul de obiective urmărite prin licitație, inclusiv obiective de siguranță în aprovizionare, creând astfel posibilitatea stabilirii câștigătorilor multipli la licitațiile pentru achiziționarea de energie.

 

Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va elabora o Instrucțiune, în care va stabili rapoarte cantitative de achiziționat de la primii doi ofertanți semnificativi, în funcție de diferența procentuală dintre prețurile oferite de aceștia: furnizorul care va oferi cel mai mic preț, va lua o anumită cantitate și furnizorul care va oferi următorul preț, va lua o cantitate mult mai mică, în funcție de această diferență de preț. De exemplu, dacă diferența dintre primii doi ofertanți este de sub 5%, se vor contracta de la aceștia cantități în proporția 70% – 30%, dacă diferența dintre prețuri este de 5% – 15%, proporțiile de contractare vor fi 80% – 20%, iar dacă diferența este mai mare de 30%, atunci se va stabili un singur câștigător.

 

Totodată, legea va fi completată cu un articol ce va reglementa activitatea operatorului de sistem independent (ISO), acest model fiind o cerință a Pachetului Energetic III. În cazul în care operatorul sistemului de transport nu deține rețele electrice de transport în proprietate, poate solicita desemnarea sa în calitate de operator de sistem independent. Desemnarea unui ISO se poate face numai în cazul în care acesta a demonstrat că dispune de resursele financiare, tehnice, fizice și umane necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale și dacă își asumă angajamentul de a respecta un plan de dezvoltare a rețelei pe zece ani, monitorizat de ANRE.

 

Conform proiectului, fiecare operator de sistem independent răspunde de acordarea și gestionarea accesului terților, inclusiv de colectarea tarifelor de acces la rețea, a veniturilor rezultate din gestionarea congestiilor, precum și de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului de transport și de garantarea capacității pe termen lung a acestuia de a satisface cererile rezonabile prin planificarea investițiilor.

 

ANRE va monitoriza respectarea de către proprietarul sistemului de transport și de către operatorul de sistem independent a obligațiilor care le revin și va efectua inspecții, inclusiv inopinate, la sediile acestora.

 

După cum a menționat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, proiectul vine să diversifice sursele de energie electrică, aplicarea noilor prevederi fiind necesară începând cu licitațiile pentru achiziția energiei electrice ce se vor desfășura în primele luni ale anului 2022, contractele existente expirând pe 31 martie 2022. Totodată, pe parcursul anului curent ar putea fi operate și alte modificări la Legea cu privire la energia electrică, pentru a avea un cadru normativ pregătit la noile provocări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.