29
08 2017
1378

Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale va fi modificată

Transferurile cu destinație specială, utilizate contrar destinației, vor fi virate până la finele anului bugetar, în mărimea sumei respective, la bugetul de la care au fost primite. În cazul în care suma acestor transferuri, constatată în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, nu va fi virată la bugetul respectiv, aceasta va fi restabilită în mod forțat prin intermediul relațiilor interbugetare.

Un proiect ce se referă la modificarea și completare Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul este elaborat în scopul lichidării unor deficiențe identificate în procesul implementării legii vizate pe parcursul ultimilor ani.

Autorii mai propun abrogarea din legea menționată a art. 49 ce reglementează limitele macrobugetare pe termen mediu, care, după cum se menționează în nota proiectului, dublează prevederile art. 15, care stabilește regulile politicii bugetar-fiscale.

În același timp, în legătură cu abrogarea art.49, se propune completarea art. 48 cu prevederi privind prezentarea Parlamentului spre adoptare a proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislativeб în cazul în care politica bugetar-fiscală inclusă în cadrul bugetar pe termen mediu implică modificarea şi completarea legislaţiei, prevedere existentă în art. 49.

O altă propunere vizează modificarea termenului de prezentare de către Guvern a raportul semianual privind executarea bugetului public național şi a componentelor acestuia pe anul bugetar în derulare. Astfel, se propune ca acest raport să fie remis Parlamentului cu o lună mai târziu, adică la 15 septembrie, față de 15 august, după cum se practică în prezent. În proiect se sprecifică faptul că modificarea în cauză este în concordanță cu Codul FMI privind transparența fiscală, dar și cu normele Metodologiei privind sondajul bugetelor deschise, care prevăd limita de trei luni după perioada gestionară.

Totodată, pentru îmbunătățirea atât a disciplinei fiscale cât și a managementului riscurilor bugetar-fiscale, se propune modificarea succesiunii stingerii datoriilor menționate în felul următor:

— penalitatea

— dobânda şi alte plăţi,

— suma principală a împrumutului,


la moment fiind aplicată succesiunea: suma principală a împrumutului, dobânda şi alte plăţi, penalitatea.

Modificarea în cauză este explicată prin faptul că în cazul recreditării împrumuturilor, precum și emiterii garanțiilor de stat, bugetul de stat este expus unor riscuri de credit semnificative. Drept exemplu este adusă situația din 30.06.2017, când datoria cu termen de achitare expirat la împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor a constituit suma de cca 327,1 mil. lei, dintre care partea majoră (55%) constituia penalitatea, dobânda și alte plăți de deservire. Astfel, a existat riscul iminent de neâncasare a acestor mijloace financiare, precum și ratarea veniturilor viitoare.
Prin proiectul dat se mai propune completarea modului de formare al bugetului provizoriu cu două prevederi. Astfel, pe lângă excluderea sau reducerea volumului programelor de cheltuieli finalizate și stabilirea soldului bugetului la un nivel ce nu va depăşi valoarea acestuia, aprobată în buget pe anul precedent, de care se ține cont la formarea și executarea bugetului provizoriu, se va mai lua în calcul și volumul transferurilor în bugetul provizoriu, ca urmare a aprobării la nivelul celor prevăzute în bugetul de la care se efectuează aceste transferuri, dar și de ajustarea veniturile bugetare.

De asemenea, se mai propune interzicerea redistribuirilor în primul trimestru al anului, ceea ce are drept scop asigurarea premizelor pentru un management financiar bun și încurajarea autorităților și a instituțiilor bugetare de a spori credibilitatea propunerilor de buget recent aprobate.

O altă modificare propusă ține de posibilitatea efectuării plăților curente de căte instituțiile bugetare doar după achitarea datoriilor cu termen de achitare expirat. Modificarea are drept scop contracararea fenomenului de acumulare a datoriilor de către instituțiile bugetare. De menționat, în acest sens, că datoriile instituţiilor bugetare din anii precedenţi se achită de către acestea din contul şi în limita bugetelor lor, aprobate pe anul bugetar curent, iar legea nu reglementează și necesitatea luării în considerare a datoriilor la asumarea angajamentelor noi și nici prioritatea achitării datoriilor cu termen de achitare expirat, inclusiv la plățile curente, ceea ce creează premize pentru acumularea datoriilor.

În nota informativă a proiectului nu sunt indicate cheltuielile pentru implementare.
Opiniile şi comentariile asupra proiectului sunt aşteptate până la 15 septembrie 2017.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.