Catalogul tematic
Тематический каталог

Evidenţa fiscală

20
06 2018
618

Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe

La 12 ianuarie 2018, entitatea „Lider” SRL, care desfășoară activitate de export și aplică IFRS, a primit de la un client din Taiwan un avans în mărime de 120 000 euro, ceea ce reprezintă 100% din valoarea contractuală a mărfurilor, cursul oficial de schimb valutar la această dată fiind de 20,363 lei/euro. La 16 februarie 2018, când cursul de schimb valutar comunicat de B.N.M. era de 20,9077 lei/ euro, mărfurile au fost livrate.

Cum trebuie recunoscute și evaluate veniturile din această operațiune de export în contabilitatea entității „Lider” SRL? Ce efecte privind impozitul pe venit va avea entitatea în cazul dat? În Declarația TVA entitatea declară pentru această operațiune baza de impozitare determinată prin aplicarea cursului de schimb de la data efectuării exportului sau de la data primirii avansului?
Detalii
19
06 2018
1097

Учет пробега автошин

Какой пробег шин легковых и грузовых автомобилей разрешается учитывать в целях налогообложения?

Порядок бухгалтерского учета пробега автошин, а также учета в целях налогообложения осуществляется согласно Приказу Министерства Финансов о порядке учета расходов по замене автошин и аккумуляторных батарей транспортных средств № 87 от 23 декабря 2004 г.
Detalii
26
05 2018
1615

Определение срока эксплуатации основных средств

Каков срок эксплуатации шкафа стоимостью 12333,33 без НДС в целях налогообложения?

В соответствии с положениями Каталога основных средств и нематериальных активов, утвержденным Постановлением Правительства № 338 от 21.03.2003, отнесение каждой единицы основных средств к соответствующей имущественной категории собственности осуществляется
Detalii
27
04 2018
436

Vânzarea OMVSD la lichidarea întreprinderii

SRL prognozează să se lichideze peste un an. În legătură cu aceasta a început realizarea OMVSD (uzate 100%) angajaţilor la un preţ negociabil. Banii au fost incasaţi în casierie. La fel, sunt cumpărători şi la încăperea care se află la bilanţul entităţii. Ce documente trebuie de pregătit la vânzarea acestor bunuri, este nevoie de eliberarea facturilor? Ce formule contabile vor fi aplicate?
Detalii
02
04 2018
304

Costul livrării

Întreprinderea M. vinde un depozit SRL V. Poate fi vândut obiectul la valoarea de bilanț? Uzura nu a fost calculată, deoarece activul este în curs de execuție.
Detalii
28
02 2018
368

Contabilitatea în ONG-uri

„Proactive” — partenerul Publicației Periodice „Monitorul fiscal FISC.MD” vă invită să aflați despre particularitățile ținerii evidenței contabile în organizațiile necomerciale și despre principalele aspecte teoretice şi practice privind contabilitatea tranzacţiilor în organizaţiile necomerciale şi a modului de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.
Detalii