Catalogul tematic
Тематический каталог

Evidenţa fiscală

12
06 2020
2408

Командировочные расходы: правила признания в бухгалтерском и налоговом учете

Независимо от вида деятельности предприятия, оно может сталкиваться с необходимостью отправить работников в командировку для выполнения определенных поручений.

Целью данного материала является обобщение правовых, учетных и налоговых правил, регулирующих расходы на служебные командировки работников, а также порядок их применения.

Нормы, регулирующие порядок направления работника в командировку сосредоточены в разделе VI Трудового кодекса РМ1 (далее ТК) и Положениях об откомандировании работников2 (далее ПП № 10).


Detalii
26
11 2018
2073

Modificări la Codul fiscal, votate în prima lectură

În cazul în care la livrarea mărfurilor furnizorul emite avizul de însoțire a acestora pe perioada transportării mărfurilor, eliberarea facturii fiscale se va efectua până la sfârșitul perioadei fiscale.

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege ce prevede instituirea permisiunii de utilizare de către agenții economici a avizului de transportare a mărfurilor.
Documentul a fost elaborat în scopul perfecționării și ajustării legislației fiscale la necesitățile și solicitările mediului de afaceri.
Detalii
24
09 2018
1107

Facilități fiscale pentru alți şapte agenți economici

Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, scutite de TVA cu drept de deducere, a fost completată cu șapte agenți economici.

În Monitorul Oficial din 21 septembrie 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 449 din 13 septembrie 2018 ce prevede completarea listei menționate.
Detalii
14
09 2018
17421

Formularul UNIF-18, publicat

La 1 octombrie 2018 va intra în vigoare Ordinul nr.456 din 8 septembrie 2018 privind aprobarea formularului UNIF18 – Dare de seamă fiscală unificată/(Declarație) şi a Modului de completare a acesteia, care a fost publicat astăzi, 14 septembrie, în Monitorul Oficial.

Potrivit Ordinului, prima perioadă fiscală de raportare va fi etapa II a perioadei fiscale 2018.
Detalii
21
08 2018
2293

Responsabilitatea pentru ținerea evidenței contabile

În cazul în care directorul este înregistrat și în calitate de contabil-șef la Serviciul Fiscal de Stat (SFS), și ulterior acesta încheie un contract de prestări servicii de contabilitate cu o companie, unde se menționează că responsabilitatea pentru ținerea evidenței contabile revine în totalitate companiei contractate. Până la urmă, cine poartă responsabilitate pentru ținerea evidenței contabile? Persoana înregistrată la SFS sau persoana numită responsabilă conform contractului de contabilitate?
Detalii
20
06 2018
1740

Venituri din export încasate în avans: schimbări în IFRS și consecințe

La 12 ianuarie 2018, entitatea „Lider” SRL, care desfășoară activitate de export și aplică IFRS, a primit de la un client din Taiwan un avans în mărime de 120 000 euro, ceea ce reprezintă 100% din valoarea contractuală a mărfurilor, cursul oficial de schimb valutar la această dată fiind de 20,363 lei/euro. La 16 februarie 2018, când cursul de schimb valutar comunicat de B.N.M. era de 20,9077 lei/ euro, mărfurile au fost livrate.

Cum trebuie recunoscute și evaluate veniturile din această operațiune de export în contabilitatea entității „Lider” SRL? Ce efecte privind impozitul pe venit va avea entitatea în cazul dat? În Declarația TVA entitatea declară pentru această operațiune baza de impozitare determinată prin aplicarea cursului de schimb de la data efectuării exportului sau de la data primirii avansului?
Detalii
19
06 2018
1885

Учет пробега автошин

Какой пробег шин легковых и грузовых автомобилей разрешается учитывать в целях налогообложения?

Порядок бухгалтерского учета пробега автошин, а также учета в целях налогообложения осуществляется согласно Приказу Министерства Финансов о порядке учета расходов по замене автошин и аккумуляторных батарей транспортных средств № 87 от 23 декабря 2004 г.
Detalii
26
05 2018
2737

Определение срока эксплуатации основных средств

Каков срок эксплуатации шкафа стоимостью 12333,33 без НДС в целях налогообложения?

В соответствии с положениями Каталога основных средств и нематериальных активов, утвержденным Постановлением Правительства № 338 от 21.03.2003, отнесение каждой единицы основных средств к соответствующей имущественной категории собственности осуществляется
Detalii
27
04 2018
1559

Vânzarea OMVSD la lichidarea întreprinderii

SRL prognozează să se lichideze peste un an. În legătură cu aceasta a început realizarea OMVSD (uzate 100%) angajaţilor la un preţ negociabil. Banii au fost incasaţi în casierie. La fel, sunt cumpărători şi la încăperea care se află la bilanţul entităţii. Ce documente trebuie de pregătit la vânzarea acestor bunuri, este nevoie de eliberarea facturilor? Ce formule contabile vor fi aplicate?
Detalii