Catalogul tematic
Тематический каталог

Evidenţa fiscală

28
03 2017
1250

Restanțieri la prezentarea dărilor de seamă REV-5

Casa Naţională de Asigurări Sociale aduce la cunoştinţă persoanelor angajate şi plătitorilor de contribuţi că, la etapa actuală mai există în mun.Chișinău 65 de întreprinderi care nu au prezentat în termenele stabilite declaraţiile persoanelor asigurate pentru lunile ianuarie-decembrie, anului 2016.
Detalii
13
01 2017
6162

Cu privire la prezentarea Notei de informare ce vizează salariul și alte plăți achitate de către angajator angajaților săi, altor persoane fizice terțe în anul 2016

La 25 ianuarie 2017 expiră termenul de prezentare a Notei de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (forma IALS 14) şi a Notei de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decât salariul achitate persoanelor nerezidente (forma INR 14).
Detalii
03
10 2016
945

Referitor la Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) a unui avocat

Ce urmează să indice avocatul la completarea informaţiei generale din Declaraţia cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) în rubrica „Inspectorat Fiscal de Stat” şi unde, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, acesta poate depune Declaraţia?

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19 iulie 2002 (în continuare – Lege), profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare autonomă, în condiţiile Legii nominalizate şi ale statutului profesiei de avocat, iar activitatea avocatului nu este activitate de întreprinzător.
Detalii
15
03 2016
1241

Povara administrativă asupra contribuabililor ce desfășoară activitate de întreprinzător, în diminuare

Contribuabilii, care desfășoară activitate de întreprinzător nu vor mai fi obligați să utilizeze pentru ducerea evidenței financiare, contabile, fiscale automatizate numai acele sisteme informaţionale computerizate și softuri pentru maşinile de casă şi control, certificate de către Comisia de certificare a Ministerului Finanțelor.
Detalii
19
08 2014
2116

О налоговом учете физических лиц, осуществляющих лицензированную профессиональную деятельность

Главная государственная налоговая инспекция опубликовала в МО № 238-246 от 15 августа 2014 года Приказ Nr. 1169 от 01.08.2014 о налоговом учете физических лиц, осуществляющих лицензированную профессиональную деятельность.
Detalii
30
07 2013
1758

Natalia Plămădeală: "Privind aplicarea sancțiunii determinate de art. 255 al Codului fiscal în cazul închiderii subdiviziunilor care nu funcționează de mult timp"

Aplicarea în practică de către organele fiscale a prevederilor art. 255 din Codul fiscal denotă faptul neexecutării de către contribuabili a unor obligații, ce tin de declararea adresei juridice, a sediilor subdiviziunilor și a altor informații expres reglementate de Codul fiscal.

Cu referire la declararea închiderii subdiviziunilor, care nu funcționează, aducem spre cunoștință următoarele.
Detalii
14
06 2013
2109

П Р И К А З МФ № 54 с 23 мая 2011 Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы

В целях исполнения Закона о государственном бюджете, Закона о бюджете государственного социального страхования, Закона о фондах обязательного медицинского страхования и местных решений совета об утверждении бюджетов административно-территориальных единиц на 2011 год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Утвердить Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2011 году.
  2. Отменяется письмо Министерства финансов № 07/1-6/161 от 15 декабря 2009 года «Порядок зачисления и учета платежей в национальный публичный бюджет посредством казначейской системы Министерства финансов в 2010 г.» с последующими изменениями.
  3. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.

Detalii
11
06 2013
2228

П Р И К А З ГГНИ № 299 от 02.05.2012 об утверждении Инструкции по учету налогоплательщиков

Во исполнение положений ст. 162 части (1) пункта а), статьи 164 части (4) пункта d), статьи 168 части (1) пункта b) раздела V Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 8 февраля 2007 г., специальный выпуск), с последующими изменениями, в целях повышения эффективности учета налогоплательщиков, установления порядка присвоения фискального кода и осуществления записей в Государственном налоговом регистре

ПРИКАЗЫВАЮ:
Detalii
11
06 2013
2216

П Р И К А З ГГНИ № 284 от 19.04.2012 об отправлении и получении электронных документов посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями

На основании статьи 133 ч. (1) п. с) Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г. (повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова, 8.02.2007, стр. 4, специальное издание), в целях исполнения положений ст. 167 и 197 Налогового кодекса № 1163-XIII от 24 апреля 1997 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Начиная с 1 июня 2012 г., электронные документы, подтверждающие открытие, изменение, закрытие или принятие на налоговый учет банковских счетов, приостановление операций на банковских счетах сальдо и оборот денежных средств на банковских счета, и другие документы, являющиеся объектом документооборота между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями, должны в обязательном порядке отправляться и получаться посредством автоматизированной информационной системы создания и оборота электронных документов между Государственной налоговой службой и финансовыми учреждениями.

Detalii