26
06 2018
894

Legea insolvabilităţii: balanţa intereselor participanţilor la proces

Interesele, uneori divergente, ale diferitor participanți (debitor, creditori, statul, etc.) în procesul insolvabilităţii subiectului economic nu întotdeauna sunt într-o balanță optimă; de exemplu, creditorii garantați invocă imposibilitatea recuperării eficace a creanțelor garantate, în timp ce debitorii pretind că creditorii nu sunt suficient motivați să opteze pentru restructurare, preferând lichidarea, se spune în nota informativă la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012, propus pentru consultaţii publice de Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Totodată, clasificatorul Doing Business 2018 a depunctat Republica Moldova pentru lipsa posibilității creditorilor individuali de a solicita informații de la administratorul insolvabilității. Autorii proiectului au identificat şi alte probleme în aplicarea Legii insolvabilităţii, care urmează a fi eliminate prin adoptarea prevederilor noi. Astfel, se consideră că în cadrul legal actual lipsesc stimulente legale pentru a încuraja atragerea de către debitorul intrat în perioada de observație sau chiar în procedura de insolvabilitate a unor împrumuturi care ar permite redresarea financiară a întreprinderii; ca efect rata de redresare a debitorilor, dar și de stingere a creanțelor, rămâne redusă. Suplimentar, se constată că restructurarea rămâne o excepție, iar restructurarea accelerată nu cunoaște o aplicare practică, deoarece creditorii nu resimt beneficiile potențiale ale restructurării și cel mai des optează pentru lichidarea debitorului în procedură de faliment. Un alt aspect care necesită intervenţia legiuitorului este considerat sistemul de prevenție a debitorului de a încheia acte frauduloase în iminența insolvabilității este puțin funcțional; ca efect rămân tranzacții dubioase încheiate în ”perioada suspiciunii”, care nu pot fi anulate, reducând astfel masa debitoare și capacitatea de stingerea a creanțelor. Proiectul a fost elaborat şi pentru că în textul Legii insolvabilității au fost identificate o serie de neconcordanțe (de ex. privind actele care trebuie anexate de creditor la cererea introductivă) sau reglementări străine cadrului juridic național (de ex. ultimele alineate din art.132 sunt străine tradiției legale naționale). Totodată, dreptul la un recurs efectiv a fost în parte lezat, în viziunea autorilor, prin nereglementarea în lege a posibilității de a face recurs asupra unor hotărâri și încheieri importante, iar soluția adoptată ulterior (Curtea Supremă a Justiției a extins prin hotărâre explicativă cercul de acte judecătorești pasibile de recurs) riscă să instituie o creație legislativă judiciară, străină sistemului de drept național. Munca asupra proiectului dat a început încă în anul 2014, când a fost creat Grupul de lucru lărgit, în componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţii Băncii Naţionale a Moldovei, Ministerullui Justiţiei, Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, ale instanțelor de judecată (Curtea Supremă de Justiţie, Curtea de Apel Chişinău), dar şi ai mediului privat (Confederaţia Naţională a Sindicatelor, Asociaţia Băncilor din Moldova, Asociaţia Lichidatorilor şi Administratorilor din Moldova, avocați). În rezultat a fost elaborat un proiect care include prevederile de acces al creditorilor la procedura colectivă, acţiuni de protecție a debitorului pentru a preveni cereri abuzive din partea creditorilor și insolvabilități intenționate, posibilitatea recuperării activelor debitorului prin anularea tranzacțiilor suspecte etc. Proiectul modificărilor poate fi descărcat aici.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.