Știri

Legea prevenției: planul de remediere și repararea daunelor

Orice daune cauzate  în procesul realizării funcţiilor de control,  afectarea funcţionării normale şi/sau întreprinderea măsurilor ce vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii persoanei supuse controlului, cu excepţia cazurilor de încălcări foarte grave, în sensul Legii nr.131/2012, care necesită aplicarea măsurilor restrictive corespunzătoare, vor fi reparate din contul organului de control şi/sau colaboratorii acestuia.
 
Parlamentul a aprobat în a doua lectură, cu 65 de voturi, modificările și completările la Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
 

Proiectul mai prevede că organele de control au obligația de îndrumare a persoanelor fizice şi/sau juridice care practică activitate de întreprinzător în vederea aplicării corecte și unitare a prevederilor legii, în sarcina acestora fiind puse elaborarea și publicarea pe paginile web a procedurilor de îndrumare și control ce sunt utilizate de către toate persoanele implicate în activitatea de control; a spețelor cu frecvență ridicată, încălcărilor tipice și soluțiile emise în aceste cazuri; a ghidurilor privind drepturile și obligațiile organelor de control, drepturile și obligațiile persoanelor supuse controlului etc.

 

Suplimentar, actele enumerate supra ce vor fi elaborate de către organele de control vor fi publicate de autoritatea administraţiei publice centrale de supraveghere a controalelor și pe pagina web www.controale.gov.md.

 

Încă o precizare ține de termenul de executare a prescripțiilor emise de organele de control pentru înlăturarea încălcărilor de către persoana supusă controlului. Astfel, dacă anterior Legea nr.131/2012 prevedea că  termenul de îndeplinire a acțiunilor prescrise nu va depăși 30 de zile, după punerea în aplicare a noilor prevederi termenul nu va putea fi mai mic de 30 de zile lucrătoare și mai mare de 90 de zile lucrătoare.

 

Proiectul prevede și suplinirea Codului contravențional cu capitolul ce va reglementa prevenirea săvârșirii de contravenții (avându-se în vedere aplicarea planului de remediere1), dar și cazurile în care acesta nu va putea fi aplicat.

___________________________________________

1 În nota proiectului se spune că, de facto, acest instrument ar urma să arate în felul următor:

  1. agentul constatator va efectua o analiză și va indica neconformitățile agentului economic, dacă acestea există;
  2. agentul constatator va întocmi o listă a acțiunilor și măsurilor, conform cerințelor actelor normative, ce trebuie realizate de agentul economic pentru remedierea neconformităților;
  3. agentul constatator de comun acord cu agentul economic vor stabili termenul (în limitele stabilite de lege) pentru remedierea neconformităților, întocmind și semnând un act (plan) în acest sens;
  4. după expirarea termenului, agentul constatator va verifica realizarea acțiunilor și măsurilor convenite;
  5. doar în cazul când agentul economic nu va remedia neconformitățile, acesta poate fi sancționat conform legii.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Parlamentul Republicii Moldova

560 vizualizări

Data publicării:

23 Aprilie /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon