Știri

Legea privind fondurile de pensii facultative aduce atingere la 15 legi

Noțiunea de „fonduri nestatale de pensii” din Codul fiscal poate fi substituită cu cea de „fonduri de pensii facultative”, care vor fi definite drept fonduri care sunt create şi care activează în baza Legii nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative.
 
Proiectul pentru modificarea a 15 legi ce țin de activitatea fondurilor de pensii facultative, a administratorilor acestora, modului de obținere a actelor permisive, responsabilitatea pentru încălcarea prevederilor etc. a fost examinat ieri, 20 mai, de secretarii de stat.
 

Proiectul de lege se corelează cu prevederile actelor normative în vigoare, care se află în conexiune, şi nu afectează concepția generală ori caracterul unitar al cadrului normativ în vigoare, se spune în nota informativă a proiectului.

 

Amintim, aspectele fiscale legate de activitatea acestor fonduri este reglementată de Capitolul 10 din Titlul II din Codul fiscal (Impozit pe venit), care prevede că veniturile fondurilor de pensii facultative (Fonduri) nu sunt supuse impozitării, dar orice plăţi efectuate din acest fond se includ în venitul brut al beneficiarului. Totodată, CF stabilește că suma vărsată de către angajator în numele unei persoane fizice pe parcursul perioadei fiscale în Fond în scopul acumulării se deduce din venitul brut, iar persoanei fizice i se permite deducerea din venitul său brut a unei sume egale cu vărsământul făcut în Fond1.

 

Menționăm că Legea nr.198/2020 privind fondurile de pensii facultative prevede că aceasta va fi pusă în aplicare peste șase luni de la data publicării, termenul survenind la data de 18 iunie 2021. Aceasta prevede că Fondul de pensii va putea fi înființat de către administrator (activează în baza licenței eliberate de CNPF) în baza contractului de societate civilă întocmit în formă scrisă, la care participantul devine parte după semnarea contractului de aderare și virarea contribuției. Un fond de pensii va trebui să întrunească minimum 15 participanți.

 

Normele legii elaborate nu se vor aplica autorităților administrației publice centrale şi locale sau altor instituții care administrează fonduri ce sprijină sistemele de asigurări sociale, inclusiv sistemele ce asigură alte categorii de pensii, sub formă de drepturi bănești (prestații în numerar în legătură cu atingerea vârstei de pensionare), ale căror stabilire şi plată sunt garantate prin lege de către stat potrivit Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii; angajatorilor care constituie provizioane la bilanț în vederea asigurării plății pensiilor pentru salariații proprii.

___________________________________________________________

1 Codul fiscal, art.67 :

 (1) Pentru persoana fizică, suma dedusă, conform art.66 alin.(1), împreună cu suma dedusă, conform art.66 alin.(2), nu trebuie să depăşească 15% din venitul cîştigat de ea în anul fiscal.

(2) În sensul prezentului titlu, prin venit cîştigat al persoanei fizice se înţelege venitul brut calculat pentru munca în calitate de angajat, obţinut pentru munca în calitate de antreprenor independent sau obţinut în alt mod, conform legislaţiei. Noţiunea dată nu include venitul sub formă de pensii.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

846 vizualizări

Data publicării:

21 Mai /2021 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

fond de pensii | modificări și completari | proiect de lege | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon