Știri

Legile bugetare vor fi aprobate până la finele anului curent

Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 17 decembrie, avizele asupra amendamentelor la proiectul politicii fiscale și vamale 2020, precum și avizele asupra amendamentelor la proiectele legii bugetului de stat pe anul 2020, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 și Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020. Astfel, după cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, au fost recepționate 131 amendamente si 2 avize, prin care sunt solicitate resurse suplimentare în sumă totală de 3578,7 mil. lei. Însă, ca rezultat al examinării acestora și în urma revizuirii alocațiilor bugetare incluse în proiectul de lege, Guvernul susține 73 amendamente, dintre care integral 68 și parțial 5. Amendamentele susținute implică cheltuieli suplimentare în sumă totală de 98466,1 mii lei, prin care sunt prevăzute transferuri către bugetele locale pentru acoperirea unor necesități stringente, a explicat ministrul. Totodată, în baza solicitărilor unor autorități publice locale parvenite după aprobarea proiectului legii bugetului de stat de către Guvern, se propune majorarea cu 26456,0 mii lei a volumului transferurilor cu destinație specială pentru învățământ, școli sportive și asistență socială. Astfel, majorările de alocații conform amendamentelor susținute și solicitărilor suplimentare necesită reduceri/redistribuiri de alocații, acestea fiind propuse la compartimentele: Ministerul Justiției, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Acțiuni generale, în sumă totală de 129922,1 mii lei. Cât privește amendamentele la proiectul legii politicii fiscale și vamale pentru anul 2020, ministrul a menționat că acestea au fost examinate cu maximă atenție, o parte din ele au fost acceptate, iar altele au fost propuse spre redactare pentru a fi îmbunătățite. În același timp, la proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat au parvenit amendamente ce vizează prestațiile sociale finanțate din sursele bugetului de stat. Astfel, amendamentele țin de acordarea unui ajutor lunar în valoare de 50 de lei beneficiarilor de toate tipurile de pensii, valoarea cărora nu depășește minimul de existență pentru anul 2019, pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, majorarea alocațiilor lunare de stat până la 500 lei participanților la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state și participanților la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale, acordarea unui supliment lunar sau anual persoanelor cu grad de dizabilitate de pe urma războiului etc. După cum a comunicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Guvernul își menține poziția expusă prin Hotărârea nr. 583/2009, majorând treptat această alocație lunară. În același timp, nu se susține nici acordarea ajutorului pentru compensarea cheltuielilor la energia electrică, deoarece Guvernul vine cu o măsură mai proactivă din punct de vedere al asigurării protecției sociale – suportul unic acordat în cuantum de 700 lei. La proiectul legii FAOAM a fost recepționat un amendament prin care se propune redistribuirea alocațiilor financiare între fonduri, majorând alocațiile financiare pentru fondul măsurilor de profilaxie cu 43833,9 mii lei din contul fondului de bază. Guvernul nu susține acest amendament, în scopul menținerii serviciilor medicale acordate populației conform Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală. Prim-ministrul, Ion Chicu, a solicitat conlucrarea miniștrilor cu comisiile parlamentare și plenul Parlamentului pentru aprobarea legilor bugetare anuale în lectură finală, astfel încât să intrăm în anul nou cu bugete aprobate. Reamintim că proiectele menționate au fost votate în prima lectură în ședința plenară din 5 decembrie curent.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

922 vizualizări

Data publicării:

18 Decembrie /2019 11:05

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon