01
04 2019
1030

Libera practică a medicilor de familie. Actele pentru participare la concurs

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va acorda medicilor de familie suportul consultativ-metodic în vederea implementării prevederilor Ordinului nr.1261 din 2 noiembrie 2018, publicat în MO de vineri, 29 martie 2019. Prin acest document au fot aprobate formularele pentru atribuirea practicii medicului de familie. Pachetul de acte include modelele de Cerere de atribuire a practicii, o declarație pe propria răspundere și al Certificatului de titular al practicii medicului de familie, toate fiind anexe la ordinul respectiv. Conform actului publicat, persoanele responsabile (șefii Centrelor de sănătate și ale medicilor de familie, ai Direcțiilor sănătății, rectorul Universității de Medicină și Farmacie) vor organiza informarea medicilor din instituțiile subordonate și a absolvenților rezidențiatului despre necesitatea perfectării dosarelor de atribuire a practicii și vor asigura susținerea necesară în procesul perfectării dosarelor și expedierea acestora, în format electronic, pentru participarea la concurs. Astfel, prin Cererea de atribuire participantul la concurs solicită atribuirea liberei practici și oferă dreptul de verificare și procesare a datelor cu caracter personal. Declarația pe propria răspundere confirmă corespunderea solicitantului unor cerințe stabilite de lege. Aici se are în vedere că persoana care a depus cererea cunoaște că libera practică este incompatibilă cu activitatea farmaceutică (prepararea, eliberarea, distribuirea şi comercializarea produselor farmaceutice şi parafarmaceutice), cu ocupaţie care diminuează sau aduce prejudicii demnităţii profesionale şi încalcă codul deontologic sau utilizarea cunoştinţelor medicale în defavoarea sănătăţii pacienţilor sau cu scop criminal. Totodată, solicitantul își asumă responsabilitatea declarând că cunoaște interdicțiile stabilite. Acestea prevăd că nu poate exercita profesiunea de medic persoana care a fost condamnată pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, în împrejurări legate de exercitarea profesiunii de medic, căreia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesiunea de medic, pe o durată stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, în privinţa căreia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară și cea care nu deţine actele de studii necesare. Conform datelor MSMPS, la data de 1 ianuarie 2019 au solicitat atribuirea libera practicii circa 1095 de medici de familie, dintre care 46 au depus cerere pentru exercitarea independentă a profesiunii de medic de familie, 17 - pentru înființarea Cabinetelor individuale ale Medicului de Familie și 29 au optat pentru Centre a Medicilor de Familie. Trei cabinete individuale ale Medicului de Familie sunt deja contractate de Compania Naţională de Asigurări în Medicină și funcționează începând cu 1 ianuarie 2019.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.