08
06 2022
329

Lista taxelor administrate de SCITL, extinsă

În cadrul ședinței de astăzi, 8 iunie, Executivul a aprobat modificări în Hotărârea Guvernului nr. 998/2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (SCITL).
 
Astfel, în Regulamentul – tip ce reglementează activitatea acestui serviciu este precizat că SCITL administrează două tipuri de impozite (impozitul funciar de la persoanele fizice (cetățeni) și gospodăriile țărănești (de fermier) și impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetățeni) și patru taxe (de la posesorii de câini; pentru salubrizare; pentru parcaj și taxele speciale). Respectiv, comparativ cu redacția actuală a pct.4 din Regulament, lista taxelor administrate a fost suplinită.

 

În acest context, sunt aprobate și completările la Instrucțiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de SCITL, ceea ce stabilește obligativitatea de expediere de către SCITL în adresa fiecărui subiect al impunerii cu cel puțin15 zile înainte de survenirea termenului-limită de achitare stabilit de către AAPL a avizelor de plată atât la taxa pentru salubrizare și taxa de la posesorii de câini, cât și la taxa pentru parcaj.

 

Amintim, Codul fiscal definește drept obiect al impunerii cu taxa pentru parcaj loculul special amenajat pe domeniul public şi autorizat de AAPL, utilizat pentru staţionarea unităţii de transport pe un anumit termen. Aceasta este stabilită în sumă fixă exprimată în lei pentru fiecare loc de parcaj și se achită conform condițiilor aprobate de autoritatea locală în gestiunea căreia se află obiectul impunerii.

Noile prevederi vor fi puse în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 2022.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.