Știri

Locaţiunea (chiria) unui automobil între două persoane fizice: aspecte fiscale

Prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie.

 

Art. 901 alin. (34) din CF stabilește că subiecţii impunerii – persoane fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art. 54, precum și altor persoane decât cele specificate la art.90 în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea contractului și sunt obligate, în termen de 3 zile de la data încheierii contractului, să înregistreze contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat în a cărei rază sunt deservite.

 

Astfel, subiecți ai impunerii ce urmează să înregistreze contractul de locațiune la SFS sunt doar persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi transmit în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară. Prin urmare, în cazul transmiterii în locațiune a unui bun mobil (spre exemplu, a unui automobil), nu apare obligația de a înregistra contractul respectiv la una din subdiviziunile SFS.

 

Conform art. 18 lit. d) din CF, veniturile din chirie (arendă) sunt surse de venit impozabile și se includ în venitul brut. Astfel, persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător și care obține venit de la transmiterea în locațiune a unui bun mobil (automobil) către o altă persoane fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, urmează să supună impozitării venitul obținut conform cotei stabilite la art. 15 lit.a) din CF – 12%.

 

Pentru a declara venitul obţinut, persoana urmează să prezinte Declaraţia cu privire la venit. Luând în considerare prevederile art. 83 alin.l (2) din CF, sunt obligate să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice (cetăţenii RM, străinii, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului.

 

Astfel, în cazul în care persoana fizică a transmis în locaţiune (chirie) altei persoane fizice un autoturism, iar suma încasată depăşeşte scutirile şi deducerile la care are dreptul conform Capitolului 4 din Titlul II al CF, persoana fizică care a încasat venitul urmează să prezinte declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi să declare venitul obţinut din locaţiunea (chiria) autoturismului. Formularul CET18 se va prezenta până la data de 30 aprilie a anului următor celui de gestiune.
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

4639 vizualizări

Data publicării:

24 Decembrie /2019 08:01

Domeniu:

Impozitul pe venit | Noutăți

Etichete:

impozit pe venit | persoane fizice | CET18 | locatiune | automobile | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon