17
05 2018
2270

Majorarea BASS pentru anul 2018

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018 se vor majora cu 26481,3 mii lei și vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Datele sunt incluse în actul perfectat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care propune spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018. Veniturile şi cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt precizate în rezultatul analizei dinamicii contingentului de beneficiari şi a mărimilor medii de prestaţii sociale, ţinând cont de actualizarea prognozei indicatorilor macroeconomici de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, precum şi de modificările legislaţiei în domeniul pensiilor publice. Totodată, la elaborarea proiectului s-a ţinut cont de armonizarea indicatorilor bugetului asigurărilor sociale de stat cu indicii incluşi în proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018. Astfel, suma alocată contribuțiilor de asigurări sociale de stat va fi majorată cu 294 525,0 mii lei. Totodată, reieșind din dinamica acumulărilor pe parcursul anului precedent și în trimestrul I al anului 2018, a fost inclus și capitolul Majorarea de întârziere (penalitatea) calculată pentru neachitarea în termen a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă de 35 037, 4 mii lei. În același timp, se propune micșorarea transferurilor din bugetul de stat către BASS cu 293 418,7 mii lei, ca urmare a diminuării sumei transferurilor curente primite cu destinație specială pentru prestații și alte plăți, care sunt finanțate din mijloacele bugetului de stat cu 51 606, 4 mii lei și a sumei primite pentru acoperirea deficitului BASS cu 241 812,3 mii lei. De asemenea, vor fi majorate și cheltuielile BASS cu 26 418,3 mii lei și vor constitui 19 338 999,4 mii lei. Se majorează cheltuielile pentru bunuri și servicii cu 245,1 mii lei, creșterea fiind generată de majorarea cheltuielilor pentru servicii poștale, cauzate de sporirea cheltuielilor pentru plata prestațiilor sociale. Se propune majorarea cheltuielilor pentru prestații sociale cu 26 236,2 mii lei, aceasta fiind generată de modificările Legii privind sistemul public de pensii și de dinamica numărului beneficiarilor și mărimii medii a prestațiilor sociale. Pentru valorizarea pensiilor stabilite în perioada 1 aprilie 2014-31 martie 2017, începând cu 1 octombrie 2018, se prognozează cheltuieli suplimentare față de cele aprobate în sumă de 90 440,4 mii lei. Suma alocată subprogramului Protecția persoanelor în etate se va majora cu 59 960,9 mii lei, iar pentru asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din aviația civilă cheltuielile se vor diminua cu 644,5 mii lei, micșorarea fiind cauzată de descreșterea numărului de beneficiari. De asemenea, se micșorează alocațiile pentru subprogramul Susținerea suplimentară a unor categorii de populație cu 14 452,8 mii lei, în schimb se majorează cele pentru protecția socială a persoanelor cu dizabilități, cu 17 929,9 mii lei. O altă precizare se referă la micșorarea cheltuielilor pentru protecția familiei și copilului cu 29 574,4 mii lei. Micșorarea este cauzată de revizuirea numărului aprobat de beneficiari, prin micșorare cu 4521 persoane, reieșind din numărul beneficiarilor înregistrat la 1 ianuarie 2018 și ținând cont de extinderea perioadei de îngrijire a copilului pentru persoanele neasigurate, de la 1,5 până la 2 ani. Reamintim că spre consultare publică a fost propus proiectul de modificare și completare a Legii fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2018, iar săptămâna trecută Guvernul a aprobat proiectul de modificare și completare a Legii bugetului de stat pentru anul 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.