06
06 2018
1345

Majorarea plafonului de garantare a depozitelor

Ministerul Finanțelor propune spre consultare un proiect de lege ce are ca scop consolidarea stabilității sectorului financiar și îmbunătățirea cadrului legal aferent garantării depozitelor în sistemul bancar. Astfel, autorii propun majorarea plafonului de garantare a depozitelor până la 50 mii lei, începând cu anul 2020, în prezent acesta fiind de 20 mii lei. Se consideră că majorarea va asigura o rată mai mare de returnare a depozitelor deținute de băncile licențiate în cazul în care acestea devin indisponibile, va crește nivelul de încredere al societății în sistemul bancar și al siguranței mijloacelor financiare plasate în sistemul bancar, care va genera și o majorare a plasamentelor și depozitelor deținute de băncile licențiate. De asemenea, proiectul mai prevede garantarea depozitelor și ale persoanelor juridice de drept privat, la fel, începând cu anul 2020, astfel excluzându-se sintagma „persoane fizice” din titlul Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar. Totodată, prin acest proiect se actualizează lista depozitelor ce nu sunt garantate. Astfel, art.5 care prevede depozitele ce nu sunt garantate va fi completat cu depozitele unor categorii de persoane juridice, depozitele plasate de către alte bănci, inclusiv întreprinderi din alte state cu activitate comparabilă cu banca, în nume și cont propriu, cele plasate de către companiile de asigurare, societățile de investiții, asociațiile de economii și împrumut. De asemenea, nu vor fi garantate nici depozitele soților și rudelor de gradul întâi, în prezent, în listă sunt incluse doar depozitele rudelor de gradul II. Depozitele al căror titular nu a fost identificat la data indisponibilității depozitelor, titlurile de creanță la purtător, precum și toate instrumentele care se cuprind în noțiunea de fonduri proprii ale băncii, la fel, se propun a fi incluse în lista respectivă. Nici depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească nu vor fi garantate. Pentru acestea se prevede că Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acțiune în instanță privind legalitatea depunerilor, iar hotărârea judecătorească nu a devenit definitivă. Proiectul mai prevede asigurarea finanțării de rezervă. Astfel, Ministerul Finanțelor va acorda împrumut Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, în vederea efectuării la timp a plăților către deponenții depozitele cărora au devenit indisponibile. Termenul și condițiile de acordare a împrumutului vor fi convenite prealabil, cu consultarea Băncii Naționale a Moldovei și vor fi aprobate prin hotărâre de Guvern. Fondul, membrii Consiliului de administrație al Fondului și personalul acestuia nu răspund administrativ, civil sau penal pentru actele sau faptele îndeplinite ori pentru omisiunea îndeplinirii unor acte sau fapte în exercitarea atribuţiilor conferite prin lege Fondului, cu excepţia cazurilor în care instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu rea-credinţă sau din neglijenţă, a oricărui act de exercitare a atribuţiilor Fondului, care a cauzat prejudicii unor terţi, este o altă prevedere propusă de autori. Cheltuielile de judecată inițiate împotriva persoanelor menționate vor fi suportate de către Fond. Legea privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar va mai fi completată cu prevederi ce țin de stabilirea obiectivelor și obligativitatea revizuirii acestora periodic, implementarea sistemului de stabilire a contribuțiilor pentru băncile licențiate bazate pe risc etc. Documentul poate fi consultat până la 15 iunie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.