31
12 2021
96

Managementul datoriei de stat pe termen mediu 2022-2024

Începând cu anul 2022, se preconizează utilizarea operațiunilor de administrare a pasivelor cum ar fi răscumpărarea anticipată (buy back) a valorilor mobiliare de stat, iar ulterior și a operațiunilor switch1. Totodată, pentru a spori accesibilitatea persoanelor fizice la cumpărarea VMS, ca instrumente de economisire și în vederea diversificării canalelor de vânzare, către finele anului viitor va fi implementată o platformă de tranzacționare în mod direct a VMS către persoanele fizice.
 
Aceste și alte acțiuni sunt incluse în proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2022-2024)”, documentul fiind inclus pe agenda ședinței secretarilor generali.

 

Documentul stabilește obiectivul fundamental al procesului de management al datoriei de stat, precum și acțiunile care vor fi întreprinse de către autorități în vederea asigurării finanțării și îmbunătățirii structurii portofoliului datoriei de stat, iar implementarea acestora nu va crea presiuni asupra sustenabilității politicii fiscale în ansamblu.

 

Astfel, obiectivele specifice ale Programului Managementului datoriei de stat în perioada 2022-204 sunt:

  • Dezvoltarea pieței interne a VMS;
  • Contractarea împrumuturilor de stat externe, ținând cont de raportul cost-risc;
  • Realizarea managementului riscului operațional asociat datoriei de stat.

 

Pentru realizarea acestor obiective, Ministerul Finanțelor va asigura menținerea sub control a portofoliului datoriei de stat prin limitarea expunerii față de riscul valutar, riscul de refinanțare și riscul ratei de dobândă; realizarea unui profil uniform al rambursării datoriei, evitând pe cât posibil concentrarea rambursării VMS pe termen scurt; diversificarea canalelor de vânzare a VMS odată cu implementarea platformei de tranzacționare în mod direct a VMS către persoanele fizice; asigurarea unui grad înalt de transparență a pieței VMS etc.

 

De asemenea, va continua emisiunea obligațiunilor de stat cu rata variabilă cu maturitatea de 2 ani, precum și acelor cu rata fixă a dobânzii cu maturitatea de 3 ani, 5 ani și 7 ani, iar în funcție de cererea pieței se va analiza posibilitatea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea de 10 ani, cu rata fixă a dobânzii.

În perioada 2022-2024 se estimează că 45% din intrările de împrumuturi de stat externe vor fi direcționate pentru susținerea bugetului, iar 55% – pentru finanțarea proiectelor investiționale. În calitate de cei mai importanți creditori pentru perioada menționată sunt prognozați: Grupul Băncii Mondiale (27,5%); Fondul Monetar Internațional (21,9%), Banca Europeană de Investiții (17,9%); Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (16,2%); Uniunea Europeană (9,6%); Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (3,6%); Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă și Agenția Japoneză de Cooperare Internațională – câte 0,7%.

 

Conform prognozei indicatorilor macroeconomici, în anul 2024 PIB ar putea atinge nivelul de 318,1 mld. lei, rata reală de creștere a economiei reprezentând 5,7%, iar deficitul bugetar – 4,1%.

 

_________________

1Switch-ul - operațiune de comerț exterior care combină reexportul unei mărfi dintr-o țară parteneră de clearing într-o țara terță, cu transformarea simultană a unor disponibilități de clearing în (rezervă de) valută convertibilă în disponibilitatea de clearing, prin reexportul unei mărfi de terță proveniență într-o țară parteneră.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.