28
02 2020
461

Managementul integrat în domeniul transportului rutier

Guvernul a susținut proiectul hotărârii pentru aprobarea Conceptului tehnic privind Sistemul de management integrat (SMI) în domeniul transportului rutier. Dezvoltarea, funcționarea și implementarea acestuia vor fi asigurate de către Agenția Națională Transport Auto și reprezintă o soluție pentru informatizarea proceselor de business aferente activității ANTA, eficientizarea exercitării de către aceasta a funcției de monitorizare, reglementare și dezvoltare a transportului rutier pe teritoriul Republicii Moldova. După cum a explicat ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usatîi, sistemul va fi format din următoarele 8 subsisteme informatice: 1. „Portalul WEB ANTA”; 2. „Administrare și acces SMI”; 3. „e-Autorizație transport”; 4. „Monitorizare GPS”; 5. „e-Bilet”; 6. „Autotest”; 7. Platforma de analiză și generare rapoarte; 8. Magistrala de servicii ANTA. Totodată, ministrul a anunțat că, până în anul 2021, urmează a fi implementate toate subsistemele, în cadrul ședinței din 26 februarie fiind aprobat proiectul hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a registrelor de stat formate în sistemul informatic „e-Autorizație transport”. Implementarea sistemului va permite sporirea transparenței activității ANTA, va standardiza procesele de business și documentele aferente fluxurilor de lucru ANTA, va reduce timpul de interacțiune cu solicitații de acte permisive în domeniul transportului, va asigura mecanisme eficiente de transparentizare a procesului de eliberare a actelor permisive și monitorizare a activității operatorilor de transport rutier, a menționat Anatol Usatîi. Costurile pentru dezvoltarea Sistemului Informațional ,,e-Autorizație transport” sunt acoperite de către USAID în baza unui Acord de colaborare cu ANTA semnat în 2018. Pentru finanțarea altor subsisteme au fost transmise solicitări către donatori externi. De asemenea, au fost înaintate propuneri în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2021-2023, în care se solicită alocarea surselor financiare din bugetul de stat pentru dezvoltarea acestor subsisteme.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.