28
09 2018
714

Marjă preferențială pentru ofertele autohtone

Pentru ofertele de bunuri produse de întreprinderile Societății Orbilor, Societății Invalizilor și Asociației Surzilor, de Atelierul de Producție al Spitalului de Psihiatrie Republican, de instituțiile penitenciare și ofertele de bunuri agroalimentare ecologice, marja prefernțială în cazul achizițiilor publice nu va depăși 20% din prețul ofertei cele mai bine clasate. Ieri, în cadrul primei ședințe a Parlamentului din sesiunea de toamnă, deputații au votat în prima lectură un proiect de lege ce conține modificări la Legea privind achizițiile publice. Potrivit autorilor, documentul are drept scop facilitarea accesului agenților economici la procedura de achiziții publice. Proiectul prevede că, la evaluarea și compararea ofertelor, pentru contractele de bunuri și lucrări a căror valoare estimativă constituie până la 200 mii lei, autoritatea contractantă va aplica marja preferențială în favoarea ofertelor de bunuri autohtone și ofertelor de lucrări efectuate de entități rezidente din Republica Moldova, care nu va depăși 15% din prețul cele mai bine clasate oferte. Această prevedere se va aplica pentru entitățile micro și medii, specificate în Legea contabilității și raportării financiare. Astfel, se va aplica o marjă preferențială în favoarea ofertelor de bunuri indigene și lucrări efectuate de operatori micro și mici rezidenți ai țării. Conform datelor din Raportul privind activitatea Agenției Achiziții Publice în perioada anului 2017, în domeniul achizițiilor publice au fost realizate proceduri de achiziții în valoare totală de 8605,9 mil. lei sau cu 1079,3 mil. lei mai multe decât în anul 2016, ceea ce constituie o pondere de circa 8% din PIB.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.