15
04 2019
1309

MConnect: Regulamentul privind modul de conectare la platformă

Pentru conectarea la platforma de interoperabilitate (MСonnect), solicitantul va depune o cerere către Agenția de Guvernare Electronică. Pentru aceasta, consumatorul de date va consulta Catalogul semantic pentru a identifica activele semantice și seturile de date pe care intenționează să le consume prin platforma MConnect. În Monitorul Oficial din 12 aprilie curent a fost publicată Hotărârea Guvernulul nr. 211 din 3 aprilie 2019 privind platforma de interoperabilitate (Mconnect), prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de conectare la platformă. Regulamentul stabilește procedura de conectare a resurselor informaționale de stat și a resurselor informaționale private la platforma de interoperabilitate MConnect, inclusiv de acordare a accesului la date prin intermediul acesteia, modul de utilizare a platformei, procedura de monitorizare și control al utilizării, de suspendare a utilizării, precum și atribuțiile și responsabilitățile participanților la aceste procese. Potrivit Regulamentului, cererea de conectare la platforma MConnect trebuie să conțină următoarele informații: • identificarea setului de date care urmează a fi consumate conform clasificatoarelor Catalogului semantic; • temeiul legal pentru consumul datelor, care trebuie să includă referințele exprese la normele juridice din actele normative care mandatează accesul la date și/sau prelucrarea datelor respective de către participant; • dacă consumul de date include date cu caracter personal, indicarea numărului de înregistrare a participantului și sistemului informațional vizat, în Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal; • informații privind persoanele de contact ale participantului, responsabile de aspectele de ordin tehnic și juridic aferente procesului de conectare la platforma MConnect; • declarația pe proprie răspundere a participantului privind asumarea responsabilității pentru modul în care datele vor fi consumate de către angajații acestuia. Regulamentul stabilește drepturile și responsabilitățile participanților la schimbul de date prin intermediul platformei MConnect. Astfel, Agenția de Guvernare Electronică, care este posesorul platformei, va reglementa procedurile de conectare tehnică și nivelul agreat de servicii, va crea condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru asigurarea bunei funcționări a platformei și va examina solicitările de conectare la MConnect depuse de către participanții la schimbul de date. Posesorul poate suspenda acest schimb, decide asupra cazurilor în care participanții urmează a fi deconectați, asigura preluarea datelor de la furnizorul de date în condițiile parametrilor tehnici agreați. De exemplu, deconectarea de la platformă se efectuează în cazul lichidării sau reorganizării registrului sau sistemului informaţional sau în cazul lichidării consumatorului de date. Alte situații în care poate fi efectuată deconectarea sunt: neutilizarea pe parcursul a cel puțin 6 luni a datelor din sistem ale furnizorului de date participant privat la schimbul de date, constatarea de către organele competente a unor ilegalități în legătură cu consumul de date în activitatea participantului privat, neachitarea serviciilor în decurs de 2 luni consecutive sau modificarea legislației ce va avea ca efect lipsa temeiului legal de consum de date. Regulamentul prevede că platforma MConnect nu poate fi utilizată în scopuri ce contravin legislației, atunci când implică riscuri de securitate informațională atât pentru platformă, cât și pentru participanții la schimbul de date, în scopuri ce pot periclita imaginea și interesele legale ale autorității competente sau a participanților la schimbul de date sau contrar parametrilor tehnici agreați cu autoritatea competentă.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.