22
11 2017
919

Mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic pentru parcurile IT

Amendamentele ce vizează dimensiunea fiscală şi reglementează modul de calculare şi deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor privind uzura şi reparaţia mijloacelor fixe şi prevederi aferente reţinerii impozitului pe venit din salariu şi alte plăţi, efectuate de către rezidenţii parcului în adresa angajaţilor au fost aprobare de Guvern în şedinţa de ieri. Completările şi modificările ajustează la prevederile Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației a şase acte normative în vigoare își propun să asigure un mecanism funcțional de aplicare a impozitului unic, datorat de rezidenții parcurilor IT. Reamintim că, potrivit Legii cu privire la parcurile IT, una din facilitățile acordate de stat rezidenților constă în aplicare unui impozit unic în mărime de 7% din venitul de vânzări, dar nu mai puțin decât suma minimă, stabilită pentru un angajat de 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul respective şi încorporează următoarele impozite și taxe: impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător, impozitul pe venit din salariu, contribuțiile obligatorii de asigurări sociale de stat, datorate de angajați și angajatori, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală, datorate de angajaţi și angajatori, taxele locale, impozitul pe bunurile imobiliare și taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM. Alte impozite și taxe vor fi datorate de rezidenții parcurilor IT, conform modului general stabilit. Totodată,venitul lunar asigurat al salariaților rezidenților parcurilor IT va constitui 60% din contul salariului lunar pe economie, prognozat pe anul respectiv, indiferent de veniturile obținute. Salariații, de asemenea, vor obține statutul de asigurat în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală în baza listelor nominale prezentate și actualizate de către rezidenții parcurilor IT.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.