04
12 2018
1376

Medicii vor răspunde civil pentru malpraxis

Noțiunea de malpraxis ar putea fi inclusă în legislația națională. În Monitorul Oficial din 30 noiembrie curent a fost publicat avizul Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului, prin care proiectul, cu unele propuneri suplimentare, se susține. Astfel, potrivit documentului, malpraxis este eroarea profesională săvârşită în efectuarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a lucrătorului medical, a instituţiei medicale şi a producătorului de produse medicale. Inițiativa legislativă prevede o redacție nouă a art.18 din legea menționată prin stabilirea reglementărilor ce țin de răspunderea civilă medicală, cu delimitarea clară a răspunderii civile între lucrătorul medical, prestatorul de servicii de sănătate, producătorul de produse medicale și furnizorii de servicii nemedicale. Astfel, lucrătorul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care include neglijența, imprudența sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea profesiei, prin acte individuale în procesul efectuării actului medical. În același timp, proiectul stipulează că medicul nu este responsabil pentru daunele produse dacă acestea se datorează condițiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament, infecțiilor nosocomiale, complicațiilor acceptate ale metodelor de investigație și tratament sau defectelor ascunse ale dispozitivelor medicale și medicamentelor. Răspunderea civilă nu înlătură angajarea răspunderii contravenționale sau penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie contravenție sau infracțiune. Totodată, proiectul conține prevederi noi ce țin de asigurarea dreptului pacientului la confidenţialitate. Astfel, datele cu caracter personal ale pacientului, informaţiile despre starea sănătăţii acestuia, diagnosticul, pronosticul şi tratamentul, rezultatele investigaţiilor, inclusiv rezultatele obţinute în urma cercetării biomedicale, sunt atribuite la secret medical. Acesta nu poate fi divulgat decât cu consimţământul scris al pacientului sau al reprezentantului său legal. Pentru divulgarea neautorizată a acestor date lucrătorii medicali vor fi sancționați. Secretul medical poate fi divulgat succesorilor de drepturi ai persoanei decedate, în măsura în care informațiile sunt necesare pentru a permite acestora să cunoască cauzele decesului, pentru a apăra memoria persoanei decedate și drepturile ei, cu excepția unei manifestări de voință contrare, exprimată în scris de defunct înainte de a deceda.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.