Știri

MEI: reforma cadrului de reglementare a afacerilor

Dezvoltarea Registrului de Stat al Controalelor (în continuare – RSC), îmbunătățirea analizei impactului de reglementare pentru actele normative noi și dezvoltarea continuă a Ghișeului Unic pentru eliberarea actelor permisive sunt doar unele dintre serviciile modernizate pe parcursul anului 2020, comunică Ministerul Economiei și Infrastructurii.
 
Eficientizarea utilizării Registrului de Stat al Controalelor. Această resursă informaţională specializată a prevăzut planificarea şi evidenţa automatizată a efectuării controalelor planificate şi inopinate, dar implementarea Registrului a decurs neuniform din determinarea insuficientă a unor organe ale controlului de stat (în continuare – OCS) pentru utilizarea RSC, precum și numărul exagerat de mare a OCS – 58 la număr până în anul 2018, cu o capacitate foarte diferită de a asimila noile abordări propuse de Registru, comunică sursa citată.
 
Doar după aprobarea Legii nr.185/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative au fost ajustate actele legislative care reglementează activitatea de control pe toate componentele de bază a reformei controalelor de stat (instituțională, procedurală și digitalizarea Registrului de stat al controalelor).
 
În 2020, cu suportul tehnic oferit Cancelariei de Stat de Proiectul Băncii Mondiale Ameliorarea Competitivităţii (în continuare – UIPAC II) a fost asigurată funcționalitatea și dezvoltarea continuă a sistemul informațional de gestionare a controalelor de stat, în conformitate cu Regulamentul privind ţinerea Registrului de Stat al Controalelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 464/2018. Crearea RSC a fost sprijinită de către Corporaţia Financiară Internaţională, parte componentă a Băncii Mondiale.
 
În anul 2020 au fost organizate și desfășurate 14 sesiuni de instruire privind utilizarea RSC la efectuarea controalelor, precum și planificarea acestora pentru anul 2021. În cadrul sesiunilor de instruire, participanții au fost familiarizați cu aspectele practice de funcționare și utilizare a RSC aferente procedurilor administrative privind inițierea și efectuarea controalelor planificate, controalelor inopinate, controalelor în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau a licenței și a controalelor comune.
 
Pe parcursul anului precedent au fost instituite noi funcționalități ale RSC, spre exemplu, fluxurile aferente controlului în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv și/sau licenței, amânarea controalelor în temeiul art.25 lit.f) din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, au fost revizuite procesele de planificare a controalelor.
 
Totodată, a fost finalizată interconexiunea RSC cu Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat și a fost inițiată interconexiunea cu Sistemul informaţional automatizat pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive (în continuare – SIA GEAP) în vederea eliminării dublării acțiunilor operate în aceste register și implementarea utilizării semnăturii electronice aplicabile pe documentele aferente controlului.
 
Analiza Impactului de Reglementare (AIR). Procesul reformei mediului de afaceri a fost relansat prin implementarea Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător („Ghilotina II”). În urma acestui proces s-a statuat că orice act normativ ce afectează activitatea de întreprinzător trebuie însoțit de o Analiză a Impactului de Reglementare (AIR), care reprezintă argumentarea, în baza evaluării costurilor și beneficiilor pentru societate și mediul de afaceri, a necesității intervenției statului prin reglementare, evaluarea impactului acestuia asupra activității de întreprinzător, cetățenilor și statului, precum și corespunderea actului cu scopurile politicii de reglementare şi principiile de reglementare a activității de întreprinzător.
 
Astfel, a fost creată Comisia de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, al cărei Grup de lucru examinează și aprobă AIR ce însoțesc proiectele de acte normative și legislative. Grupul de lucru este asistat de Secretariatul Evaluării Impactului de Reglementare (în continuare – SEIR), compus din 6 experți finanțați prin intermediul UIPAC II. Opiniile SEIR sunt consultative, deciziile aparținând membrilor Grupului de lucru prezenți la ședință. Rata de conformare AIR, indicator monitorizat de Banca Mondială, a crescut considerabil pe parcursul ultimilor 4 ani, de la 42% la 77%, în luna decembrie 2020. Pentru actele aprobate sau promovate de Guvern, acest indicator se ridică la 97%.
 
Atât Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, cât și SEIR este în subordinea Cancelariei de stat. Pe parcursul anului 2020, consultanții SEIR au analizat, întocmit şi au prezentat membrilor Grupului de Lucru opinii analitice asupra a 147 de AIR şi 87 de proiecte de acte normative.
 
De menționat că, începând cu anul 2019, au fost unificate două mecanisme de evaluare a impactului asupra mediului de afaceri: Analiza Impactului de Reglementare și Analiza ex-ante.
 
Ghișeul unic electronic pentru eliberarea actele permisive. Implementarea și utilizarea platformei electronice on-line pentru actele permisive (certificate, licențe, autorizații etc.) este extrem de importantă în condițiile crizei pandemice și presupune digitalizarea proceselor de emitere a actelor permisive prin intermediul SIA GEAP – Ghișeul unic pentru eliberarea actelor permisive. Acesta a fost lansat în luna iulie 2018 și are ca obiectiv reducerea costurilor administrative și interacțiunii reprezentanților mediului de afaceri cu autoritățile administrației publice centrale și locale în procesul aplicării și emiterii actelor permisive.
Agenții economici pot depune online, prin intermediul atât a platformei www.servicii.gov.md , precum și nemijlocit prin intermediul paginii web www.actpermisiv.gov.md , cererea de obținere a actului permisiv și pot urmări etapa la care se află cererea la documentul solicitat.
 
Din cele 152 de acte permisive existente, sunt configurate 131, iar din numărul de 31 de autorități emitente sunt configurate pe platforma electronica actele a 27 autorități.
 
De la lansarea platformei electronice, solicitarea actelor permisive prin SIA GEAP a sporit de 25 ori. Dacă în septembrie 2018 erau 2027 solicitări, la finele lunii decembrie 2020 erau deja peste 73,5 de mii de cereri procesate și circa 48 de mii de acte permisive eliberate. În domeniul notificării în comerț, SIA GEAP s-a impus ca ghișeu unic, pe parcursul anului 2020 fiind depuse circa 10 mii de notificări.
 
La data de 31.03.2021, din numărul total de tipuri de acte permisive 152 plus 1 (Notificare de Inițiere a Activității de Comerț) și din numărul total de autorități emitente de acte permisive (30 dintre APC și toate APL-urile) sunt aprobate prin testarea de instituții emitente pentru emiterea prin SIA GEAP (UAT) 131 de acte permisive; 74 de acte permisive se eliberează prin SIA GEAP de 20 autorități de nivel central și 51 de primării. Unele instituții publice: Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal sunt reticente să aplice Ghișeul unic în activitatea lor. 
 
De menționat că, în 2020, în contextul pandemiei, odată cu introducerea restricțiilor și limitarea contactelor fizice, inclusiv în instituțiile de stat, rata solicitărilor online a crescut și mai mult, până la 76%, fapt care demonstrează o absorbție notabilă a soluțiilor digitale de către sectorul privat. În anul 2021, din cele 11830 de cereri procesate, au fost depuse online 8640 sau 73,03%.
 
Pentru a majora gradul de depunere online a solicitărilor de acte permisive, a fost modificată Legea 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, fiind introdusă obligativitatea unui QR cod unic emis de sistemul informațional pentru fiecare act permisiv. Modificările au intrat în vigoare în luna februarie 2021. 
 
E de remarcat că implementarea sistemului electronic de Ghișeu Unic pe platforma SIA GEAP este implementat cu sprijinul proiectului de Ameliorare a Competitivităţii finanţat de Banca Mondială. Acesta oferă antreprenorilor şi autorităților publice o serie de avantaje, printre care posibilitatea de a solicita actul permisiv din oficiu, la un click distanță, fără deplasare la autoritatea emitentă.
 


via | mei.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Economiei

598 vizualizări

Data publicării:

21 Aprilie /2021 07:59

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

mei | raport | reglementare | activitate de intreprinzator | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon