25
05 2018
1438

Migrația de muncă dintre Moldova și Belarus va fi reglementată

Hotărârea pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Belarus privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă este publicat în Monitorul Oficial din 25 mai curent. Scopul documentului este reglementarea fluxurilor migraţionale de muncă şi crearea condiţiilor favorabile de circulaţie a forţei de muncă între cele două state. Acordul prevede dezvoltarea cooperării bilaterale în domeniul migraţiei de muncă şi gestionarea eficientă a aspectelor ce ţin de desfăşurarea legală a activităţii de muncă provizorii de către cetăţenii statului unei Părţi pe teritoriul altei Părţi. Prevederile documentului se vor aplica cetăţenilor Republicii Moldova şi cetăţenilor Republicii Belarus, cu domiciliul permanent pe teritoriul uneia dintre Părţi şi care desfăşoară, în mod legal, activitate de muncă temporară pe teritoriul celeilalte părţi în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatorii din statul angajator sau contractelor de drept civil pentru executarea lucrărilor încheiate cu beneficiarii de lucrări din statul angajator. Tratatul va intra în vigoare din data recepţionării ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, despre îndeplinirea de către Moldova şi Belarus a procedurilor interne necesare intrării actului în vigoare şi se propune de a fi încheiat pentru o perioadă de cinci ani. Valabilitatea acestuia va fi prelungită automat pentru perioade consecutive de trei ani. Cheltuielile care pot surveni în implementarea prezentului tratat urmează a fi acoperite din contul şi în limita mijloacelor prevăzute de către fiecare parte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.