Știri

Mijloacele fixe: calcularea amortizării și determinarea duratei de funcţionare utilă

Obiectivul proiectului Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale și Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale este descrierea metodologiei de evidenţă şi calculare a amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale, modalității privind determinarea sumelor aferente cheltuielilor pentru reparație permise la deducere, precum și modului de determinare a rezultatului fiscal în cazul ieșirii mijloacelor fixe de la entitate. Acțiunea acestuia se va extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător şi sunt înregistrate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Proiectul documentului va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 5 decembrie curent. Prevederile acestuia urmează fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2020, iar Hotărârea Guvernului nr.289 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența şi calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale va fi abrogată. Noul regulament va stabili obiectul calculării amortizării și metoda de calculare a acesteia, modul de ținere a evidenței mijloacelor fixe în scopuri fiscale, de determinare și deducere a cheltuielilor pentru reparațiile efectuate, a rezultatului fiscal la ieşirea mijloacelor fixe de la entitate etc. Registrul privind evidența și calcularea amortizării mijloacelor fixe în scopuri fiscale pentru o anumită perioada fiscală (anexa nr.1 la regulament) vine cu o structură ușor aplicabilă atât pentru evidența mijloacelor fixe/imobilizările necorporale care au fost supuse procesului de reparație/dezvoltare, cât și pentru cele care nu au fost reparate capital/dezvoltate pe parcursul perioadei fiscale respective, iar anexa nr.2 la document este Modul de completare a Registrului indicat. Conform anexei nr.3 se va determina suma cheltuielilor pentru reparație permisă la deducere, precum și a valorii mijlocului fix ce urmează a fi constatat în conformitate cu art.261 alin.(3) din CF. Clasificarea mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, precum şi duratele de funcţionare utilă a acestora stabilite în interval sunt prezentate în proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale, care reglementează modalitatea de stabilire a acestora pentru regimuri şi condiţii de exploatare care se deosebesc de cele normale. Conform proiectului, mijloacele fixe amortizabile sunt clasificate în trei grupe principale: - Grupa 1 - Construcţii; - Grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii perene; - Grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte imobilizări corporale. La rândul său, acestea sunt clasificate în subgrupe, clase şi subclase şi, după caz, în familii. Totodată, sunt stabilite expres obiectele ce nu se includ în componenţa mijloacelor fixe şi se recunosc la investiţii sau stocuri: - clădirile, construcţiile speciale şi alte obiecte pe care întreprinderea nu le utilizează în activitatea sa operaţională şi sunt destinate pentru scopuri investiţionale; - animalele tinere şi de îngrăşat; - obiectele de mijloace fixe destinate vânzării; - plantaţiile perene crescute în pepiniere în calitate de material săditor. Cu privire la determinarea duratei de funcționare utilă a mijloacelor fixe proiectul prevede că, în scopuri fiscale, persoanele juridice şi fizice care desfășoară activitate de întreprinzător urmează să stabilească mijloacelor fixe aceeași durată de funcționare utilă stabilită în scopuri financiare, dar care nu poate fi mai mică decât limita minimă și, respectiv, mai mare decât limita maximă prevăzută în Catalog. Proiectul poate fi examinat aici.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova

9821 vizualizări

Data publicării:

04 Decembrie /2019 08:01

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon