Știri

Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii pentru anul curent constituie 900 mil. lei

Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural a fost aprobat în cadrul ședinței Guvernului din 17 mai. Potrivit documentului, pasibili de subvenţionare sunt producătorii agricoli care au efectuat investiţia ce corespunde domeniilor de acţiune aferente fiecărei măsuri de sprigin financiar și care au la bază un plan de afaceri, prin care demonstrează eficiența proiectului realizat pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 mii lei, au procurat bunuri - obiect al investiţiei eligibile de la furnizori şi distribuitori și sunt membri al unei asociații a producătorilor agricoli. De asemenea, pentru a dispune de mijloace financiare, agriculturii trebuie să nu fie incluși în Lista de interdicție a producătorilor agricoli, nu sunt în proces de insolvabilitate sau lichidare și nu au restanţe, la momentul depunerii cererii de subvenţionare, la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional. Regulamentul a fost elaborat în conformitate cu principiile noii Legi cu privire la subvenționare a producătorilor agricoli, Legii bugetului de stat pentru 2017 și a strategiilor sectoriale în domeniul agrar. Sursele Fondului vor fi valorificate conform măsurilor de sprigin din art.17 a Legii subvenționării și vin în susținerea modernizării sectorului agrar, prin realizarea obiectivelor, precum creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial, asigurarea gestionării durabile a resurselor, sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural și în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole, a menționat viceministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Luca. În anul 2017, Mijloacele Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2017 constituie 900 mil. lei, inclusiv 231, 0 mil. lei din contul Programului ENPARD al Comisei Europene, a informat viceministrul. Regulamentul este valabil pentru anii 2017-2021 și prevede, printre altele, încurajarea producţiei agroalimentare ecologice, susţinerea business-ului mic şi mijlociu şi atragerea tineretului şi a femeilor din mediul rural în agricultură, precum și acrodarea subvenţiilor în cuantumurile majorate de 15% producătorilor agricoli tineri și femeilor-fermier. Majorarea de 20% este preconizată pentru producătorii culturilor ecologice sau creşterea şeptelului animalelor ecologice. Potrivit documentului, mărimea spriginului acordat se va calcula sub formă de compensaţie din costul utilajului tehnologic nou, achitat integral, destinat dotării şi modernizării fermelor zootehnice, inclusiv construcţia sau reconstrucţia fermelor zootehnice de bovine, ovine și caprine. În același timp, mărimea sprijinului financiar acordat unui producător agricol în cadrul unui an de subvenționare, cumulativ pe toate măsurile de sprigin nu va depăşi suma de 3,0 mil. lei per beneficiar, iar pentru grupurile de producători plafonul va fi în limita de 4,5 mil. lei. Pentru obţinerea subvențiilor, producătorii agricoli vor expedia Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA): · cererea de solicitare a sprijinului financiar pentru submăsura respectivă; · copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti · certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale de profil · copia de pe raportul financiar pe anul precedent celui de gestiune pentru persoanele juridice, cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul subvenționării, iar în cazul gospodăriilor ţărăneşti – darea de seamă unificată (formularul UNIF 14/VEN 12), cu excepţia producătorilor agricoli înfiinţaţi în anul în curs de subvenționare · copia de pe certificatul ce atestă participarea la cursul de instruire a producătorilor agricoli, eliberat în anul în curs de subvenționare, cu număr total de la 24-40 ore, la accesarea unor măsurii 4 din prezentul Regulament și a unor submăsuri · declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate · plan de afaceri, prin care să se demonstreze eficiența proiectului realizat · copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO, sau a unui contact încheiat şi preplătit cu una din companiile specializate, în scopul certificării conform standardelor menţionate, pentru cererile de sprijin financiar, cumulativ în cazul a două şi mai multe cereri, mai mare de 1 mil. lei pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.6, 1.8 · procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix sau formularul interdepartamental tipizat MF-1, pentru utilaj, echipamente și alte bunuri eligibile care necesită a fi instalate · copia de pe documentul primar contabil - factura fiscală, factura de expediţie, iar în cazul importului - copia de pe declaraţia vamală şi complimentară, cu anexarea invoice-ului, după caz copia de pe contractul de vânzare-cumpărare a utilajului sau echipamentului · copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției pentru care se solicită subvenția.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare

1752 vizualizări

Data publicării:

19 Mai /2017 15:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

echipament | investigatie | subventie | factura fiscală | regulament | eficienţă | utilaj | formular

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon