20
02 2018
707

Ministerul Economiei și Infrastructurii va elabora politicile în domeniul turismului

În Monitorul Oficial din 16 februarie a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice din Republica Moldova.

Aceasta prevede atribuirea sarcinii de elaborare a politicilor în domeniul turismului Ministerului Economiei şi Infrastructurii, în contextul reformei administrației publice efectuate de Guvern, funcția fiind transferată din competenţa Miniserului Culturii.

Totodată, de implementare politicilor elaborate de minister va fi responsabilă Agenția de Investiții, ce urmează a fi creată.

În același timp, Agenția Servicii Publice va prelua evidența patrimoniului turistic, înregistrarea rutelor turistice, clasificarea structurilor de primire turistică şi ţinerea Registrului acestora.

De asemenea, survin modificări și pe filiera pregătirii profesionale şi perfecţionarea continuă a cadrelor pentru industria turismului. Astfel, agenţii economici care solicită clasificarea structurii de primire turistică nu vor mai fi obligaţi să prezinte copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională din cadrul Centrului National de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu, ci doar o copie a diplomei de studii superioare de licenţă sau masterat în domeniul turismului.

Hotărârea mai prevede abrogarea normei ce ține de funcționarea Consiliului Consultativ pentru Turism, însă în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii va fi instituit un Colegiu, în componenţa căruia vor fi incluşi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, ai mediului academic, cel de afaceri şi ai societăţii civile.

Totodată, menționăm că în ședința din 14 februarie curent, Guvernul a susținut abrogarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova privind înfiinţarea Centrului National de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului, în condițiile în care funcţia de perfecționare a acestor cadre este realizată de mediul academic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.