12
09 2018
1099

Ministerul Finanţelor a abrogat un regulament

Ordinul nr. 43 al Ministerului Finanţelor cu privire la executarea prevederilor art. 265 alin. (11) din Codul fiscal din 23 februarie 2017, prin care a fost aprobat Regulamentul privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența articolului indicat, a fost abrogat prin Ordinul nr.139 al aceleiaşi autorităţi din 13 august curent. Abrogarea a fost efectuată în temeiul art. XI din Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 178 din 21 iulie 2017 (prin care prevederile alin.11 ale art. 265 din Codul fiscal au fost abrogate), precum și întru asigurarea bunei administrări fiscale, se spune în documentul publicat în Monitorul Oficial din 7 septembrie 2018. Amintim că actul abrogat reglementa modul de anulare a restanțelor pasibile anulării, determinate la situaţia din 31 decembrie a fiecărui an fiscal de gestiune pentru fiecare contribuabil, subdiviziune, localitate, clasificație economică și buget aferent acestuia şi determina Clasificațiile economice pentru care urmau să fie anulate restanțele înregistrate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.