12
04 2018
779

Ministerul Finanţelor stabileşte priorităţile

Ministerul Finanțelor propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea priorităților de politici sectoriale pentru anii 2019-2021. Documentul a fost elaborat pentru atingerea obiectivelor stabilite în Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020” – creșterea bunăstării, siguranței și calității vieții cetățenilor Republicii Moldova. Proiectul oferă o viziune clară a priorităților guvernării din Moldova pentru perioada 2019-2021, iar scopul final este obținerea unui impact economico-social pe fiecare dintre dimensiunile identificate prin accelerarea reformelor instituţionale, consolidarea capacităţilor autorităţilor publice, sporirea calităţii serviciilor publice. Proiectul prevede că autoritățile publice centrale vor avea rolul de supraveghere a procesului de implementare a politicilor sectoriale stabilite și vor asigura reflectarea maximă a priorităţilor în cadrul de finanţare pe termen mediu. Implementarea prevederilor se va efectua în limita mijloacelor bugetare planificate în Bugetul Public Național. Documentul poate fi consultat până la 23 aprilie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.