01
06 2017
3137

Ministerul Muncii: Modificările din Codul Muncii constituie obiectul unui compromis

În Codul Muncii vor fi introduse circa 20 de modificări, Guvernul aprobând o Hotărâre în acest sens la şedinţa din 31 mai.

Modificările vizează îmbunătăţirea climatului investiţional, respectarea drepturilor angajatului, reglemenarea formelor de participare a acestora la administrarea unităţii, excluderii abuzurilor din partea angajatorilor etc.

Acest proiect a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru tripartit, creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi conţine doar propuneri de modificare şi completare a Codului Muncii, care constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali, atins în cadrul Grupului de lucru menţionat, a afirmat Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Stela Grigoraş.

În primul rând, în Codul Muncii va fi introdus un nou articol ce va reglementa staţionarea. Potrivit acestuia, staționarea este imposibiltatea temporară a continuării activității de producție de către o unitate, de către un salariat sau un grup de salariați.

Articolul prevede că retribuirea timpului de staţionare din cauze ce nu depind de angajator sau salariat, cu excepția perioadei șomajului tehnic, se va efectua în mărime de cel puțin 2/3 din salariul de bază pe unitate de timp stabilit salariatului, dar nu mai puțin decât în mărimea unui salariu pe unitate de timp în vigoare, stabilit pentru fiecare oră de staționare.

Documentul mai prevede că în caz de staționare produsă din vina angajatorului, cu excepția perioadei de șomaj tehnic, angajatorul va fi obligat să-i compenseze angajatului salariul pe care acesta nu l-a primit. Dacă staționarea va fi produsă din cauza salariatului, acesta nu va fi remunerat pentru orele de staționare, iar modul de înregistrare a staționării și a mărimii concrete a atribuției se vor stabili în contractul colectiv sau în cel individual de muncă, ori în regulamentul intern.

Modificări vor surveni și la capitolul acordării anuale a concediului de odihnă. Acestea prevăd că, în cazuri excepționale, dacă acordarea integrală a concediului de odihnă anual salariatului în anul de muncă curent va avea urmări negative asupra bunei funcționări a unității, atunci, o parte din concediu, cu consimțământul scris al salariatului, va putea fi amânată pe anul de muncă viitor. În aceste cazuri, în anul de muncă curent, salariatului i se vor acorda cel puțin 14 zile calendaristice din contul concediului de odihnă anual, iar partea ce rămâne îi va fi acordată la finele anului următor.

Totodată, proiectul prevede că în contractul colectiv sau cel individual de muncă vor fi prevăzute anumite garanții și compensații pentru salariații care s-au înmatriculat din propria inițiativă în instituțiile de învățământ superior sau mediu de specialitate, la secțiile serale și fără frecvență.

Toate modificările şi completările ce urmează a fi operate în Codul Muncii sunt susţinute atât de Confederaţia Naţională a Patronatelor din Republica Moldova, cât şi de Confederaţia Naţională a Sindicatelor. Adoptarea proiectului va avea ca efect perfecţionarea şi flexibilizarea legislaţiei muncii în vigoare şi aducerea acesteia în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă, precum şi asigurarea drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi a raportului de muncă, a adăugat ministrul.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.