12
03 2018
1786

Modificări în Codul Muncii: concedierile colective

Angajatorii vor fi obligați să ofere anumite garanții în caz de concedieri colective. Hotărârea Guvernului ce prevede completarea Codului Muncii cu un nou articol ce reglementează garanțiile în aceste situații a fost publicată în Monitorul Oficial de vineri, 9 martie. Noul articol definește noţiunea de concedieri colective, acestea fiind cele efectuate de angajator din motive ce nu țin de persoana salariatului și care vizează, într-o perioadă de 30 de zile:cel puțin 10 salariați în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de 99 de salariați • cel puțin 10% din numărul salariaților în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor se încadrează între 100 și 299 de salariați • cel puțin 30 de salariați în unitățile în care numărul salariaților la sfârșitul lunii precedente lunii declanșării concedierilor este de 300 și mai mulți salariați. Angajatorul care intenționează să efectueze concedieri colective este obligat să întreprindă un şir de acţiuni. În primul rând, acesta va iniția consultări cu reprezentanții salariaților, în cadrul cărora vor fi abordate posibilitățile de a evita aceste concedieri sau de a reduce numărul salariaților afectați, precum și măsurile de atenuare a consecințelor concedierilor, cum ar fi, de exemplu, redistribuirea sau recalificarea salariaților concediați. Totodată, angajatorul va fi obligat să informeze în scris reprezentanții salariaților despre motivele concedierilor preconizate, numărul și categoriile de salariați care vor fi concediați, perioada în cursul căreia vor avea loc disponibilizările, criteriile de selectare a salariaților care urmează a fi concediați și metoda de calcul a oricăror indemnizații aferente concedierii prevăzute în contractul colectiv de muncă sau în alt act normativ. Angajatorul va mai trebui să remită Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă o notificare scrisă privind concedierile colective preconizate, care, la rândul său, va avea misiunea de a oferi asistență în vederea încadrării în câmpul muncii a salariaților ce urmează a fi eliberaţi, cu prezentarea oportunităților de angajare și recalificare. În cazul în care la unitate nu există nici sindicate și nici reprezentanți aleși ai salariaților, atunci angajatorul va informa salariații despre viitoarele concedieri printr-un anunţ public plasat pe un panou informativ cu acces general la sediul unităţii, precum și prin intermediul paginii web sau al mesajelor electronice. Legea mai prevede și substituirea termenului reducerea în masă a locurilor de muncă din Codul Muncii cu concedieri colective.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.