Știri

Modificări la raportarea statisticii monetare bancare

Împrumuturile acordate sau primite în lei moldoveneşti, ale căror solduri, conform condiţiilor stabilite în contractul de credit, se modifică în funcţie de evoluţia cursului leului moldovenesc faţă de valuta străină la care se ataşează, se vor reflecta drept împrumuturi în valută străină. Hotărârea Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncileli cențiate a Raportului privind statistica monetară și anume a punctului 8 din Instrucțiune a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 ianuarie 2018. Scopul modificărilor constă în corelarea prevederilor Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară cu Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile din Republica Moldova şi asigurarea veridicităţii datelor statisticii monetare în sistemul bancar. Beneficiari ai Hotărârii sunt băncile licenţiate din Republica Moldova şi Banca Naţională a Moldovei, iar impactul este perfecţionarea analizei datelor statisticii monetare. Potrivit Instrucțiunii, împrumuturile bancare se clasifică pe sectoare de rezidenţă în funcţie de moneda naţională şi valută străină, precum şi în funcţie de scadenţă: pe termen scurt – până la 1 an, pe termen mediu – de la 1 an până la 5 ani şi pe termen lung – peste 5 ani. Hotărârea BNM conține modificări și la punctual 15, la compartimentul active și obligațiuni. Vizualizarea modificărilor Prima raportare conform prevederilor ce țin de împrumuturi se va efectua pentru prima săptămână a lunii ianuarie 2018.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat | Guvernul Republicii Moldova | Banca Naţională a Moldovei

860 vizualizări

Data publicării:

09 Ianuarie /2018 15:31

Domeniu:

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon