29
11 2016
2870

Modificări privind taxele locale în politica bugetar-fiscală și vamală-2017

Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2017, votat în prima lectură în Parlament, conține câteva modificări la capitolul taxe locale. Astfel, proiectul de lege prevede competențe suplimentare pentru serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale. Conform prezentului proiect, serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale este obligat să trateze cu respect şi corectitudine contribuabilul, reprezentantul lui, alţi participanţi la raporturile fiscale, să popularizeze legislaţia fiscală și să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi obligaţiile lui. De asemenea, serviciul va informa contribuabilul, la cerere, despre impozitele şi taxele în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi despre actele normative respective aferent impozitelor şi taxelor administrate, va primi şi va înregistra cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcări fiscale și va elibera, la cererea contribuabilului, certificate privind lipsa sau existenţa restanţelor. O altă modificare ce tine de taxele locale se referă la achitarea de către gospodăriile țărănești a obligațiilor fiscale privind taxele locale. Astfel, se propune stabilirea obligației gospodăriilor ţărăneşti de a calcula şi achita de sine stătător obligaţiile fiscale privind taxele locale, precum și a impozitului funciar și impozitului pe bunurile imobiliare, neevaluate de organele cadastrale. Modificarea dată este necesară, deoarece calcularea şi achitarea la primării în cazul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) nu permite o evidenţă eficientă a plăţilor şi ca urmare, nu poate fi asigurată plenitudinea calculării şi achitării plăţilor de către gospodăriilor ţărăneşti. Concomitent, modificarea privind achitarea obligațiilor fiscale de către gospodăriile țărănești are drept scop micşorarea numărul de dări de seamă. Totodată, prevederea va solutiona o problemă ce tine de responsabilitatea de stingere a obligației fiscale, deoarece subiectul care prezintă darea de seamă şi subiecţii care achită taxele locale, sunt diferite persoane, drept urmare conţinutul dării de seamă poartă un caracter informational. Din acest motiv, către suma calculată nu pot fi aplicate prevederile titlului V capitolului 6 al Codului fiscal ,,Responsabilitatea de stingerea obligaţiei fiscale”. Proiectul legii privind politica bugetar-fiscală și vamală pentru 2017 a fost elaborat cu scopul asigurării încasărilor la buget suficiente și stabile, finanțării cheltuielilor publice, în condiții de eficiență și eficacitate verticală și orizontală, asigurării unor condiții clare, echitabile și competitive de dezvoltare a mediului de afaceri, îmbunătățirii și simplificării mecanismelor fiscale naționale, precum și asigurării echității și stabilității fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.