11
09 2020
623

Modificările în legile bugetare, votate în lectură finală

Parlamentul a votat astăzi, 11 septembrie, în lectură finală proiectele de lege pentru modificarea Legii bugetului de stat, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat  și a legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

 

După cum a menționat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în ședința din 10 septembrie, când proiectul a fost prezentat în prima lectură, modificările operate la bugetul de stat sunt efectuate în contextul ajustării indicatorilor bugetari, reieșind din prognozele ajustate a principalilor indicatori macroeconomici agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, evoluția economiei naționale sub presiunea efectelor pandemiei COVID-19, dar și a calamităților naturale, precum și din necesitatea identificării resurselor suplimentare pentru programe de cheltuieli care sunt prioritare la moment, cum ar fi cele pentru redeschiderea noului an școlar.

 


Astfel, veniturile bugetului de stat se vor diminua cu 649,5 mil.lei sau cu 1,7% față de indicatorul aprobat și vor constitui 37,2 mld. lei. Cheltuielile se vor reduce cu 1 856,7 mil. lei sau cu 3,4% și vor constitui 53,2 mld. lei. Totodată, deficitul bugetului de stat va fi diminuat cu 1 207,2 mil .lei și va constitui 15,9 mld. lei.

 


La partea de venituri, principalele diminuări sunt propuse la taxa pe valoarea adăugată la mărfurile importate, granturile primite de la organizațiile internaționale, încasările de la prestarea serviciilor cu plată, taxele pentru comerțul exterior, accizele la mărfurile produse pe teritoriul republicii și accizele la autoturismele importate și alte. În același timp, majorările vor interveni la accizele la mărfurile importate, TVA la mărfurile produse și serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, impozitul unic aferent rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației, dar și pentru dividendele de la cota parte a statului în societăți pe acțiuni și defalcările din profitul net a întreprinderilor de stat.

 


În același timp, veniturile și cheltuielile BASS pentru anul curent se vor majora cu 232714 mii lei. Cele mai mari majorări la partea de cheltuieli intervin la bunuri și servicii, prestații sociale, indemnizații pentru incapaciate temporară de muncă achitată din mijloacele financare ale angajatorului, protecția persoanelor în etate etc. Totodată, se prevede majorarea sumei cheltuielilor legate de suportul financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, determinată de creșterea ajutorului unic de la 700 la 900 de lei, precum și indexarea bianuală a pensiilor.

 


Proiectul legii privind modificarea FAOAM pentru anul 2020 prevede venituri în sumă de 8500791,4 mii de lei sau cu o diminuare de 0,9 puncte procentuale față de indicatorii aprobați anterior pentru anul curent, cheltuielile însă nu vor fi modificate, constituind 8917389,9 mii de lei.


Modificările propuse la FAOAM prevăd micșorarea veniturilor din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și alte recompense, achitate de fiecare categorie de plătitori în cuantum de 209 400 mii lei. În același timp, vor fi majorate cu 10000,0 mii lei veniturile din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, achitate de persoane fizice cu reședința sau domiciliul în Republica Moldova, precum și majorarea a altor venituri cu 20 800 mii lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.