Știri

Modificările la fondul rutier, votate

Se propune ca 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumului de către autovehiculele înmatriculate în RM colectat la nivel naţional să fie considerate drept surse de constituire a fondului rutier. Proiectul de lege în acest sens a fost votat în lectură finală. Modificările vor permite înlăturarea neconcordanţelor între actele legislative şi soluţionarea problemelor care au fost evidenţiate în procesul de implementare a proceselor menţionate. Pentru delimitrea clară a competenţelor autorităţilor publice locale de nivelul I şi II se propune modificarea clasificării drumurilor locale prin implementarea căreia va fi posibilă planificarea mai efcientă a lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor şi străzilor locale, a menţionat vice-ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Vitalie Rapcea. Mijloacele acumulate la contul unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se vor transfera lunar pe contul organului de administrare a drumurilor naţionale şi, respectiv, pe conturile autorităţilor locale de nivelul al doilea. Potrivit proiectului, modul de distribuire a mijloacelor fondului pe capitole de cheltuieli pentru drumurile naţionale şi locale de interes raional se aprobă anual de Guvern. În acelaşi timp, modul de distribuire a mijloacelor fondului pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice locale de interes raional se aprobă anual de consiliile locale respective. De asemenea, se mai propune ca mijloacele fondului rutier pentru drumurile publice naţionale şi locale de interes raional se vor distribui în funcţie de numărul de kilometri echivalenţi administraţi. Conform documentului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drmurilor propune un mecansim nou de eficientizare a reparaţiei şi întreţinerii drumurilor locale prin repartizarea a 50% din volumul total colectat al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova autorităţilor APL de nivelul I în funcţiie de numărul de locuitori în unităţile teritorial-administrative respective, iar autorităţile APL de nivelul II – a unei părţi a fondului rutier pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor locale de interes raional în funcţie de lungimea echivalentă a acestora. În acest caz, primăriile vor avea mijloace financiare şi posibilitatea de atragere a altor surse financiare, prin parteneriat public-privat sau coparticiparea în proiecte finanţate din diferite fonduri. Implementarea mecansimului propus va contribui la eficientizarea întreţinerii drumurilor locale prin faptul că va asigura APL de nivelul I şi II cu mijloace financiare necesare pentru planificarea şi efectuarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale, se spune în document.
author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1611 vizualizări

Data publicării:

13 Martie /2017 12:00

Domeniu:

Taxele rutiere | Noutăți

Etichete:

fondul rutier | autovehiculele înmatriculate | întreţinerea infrastructurii | reparatia drumurilor | drumuri locale | MTID

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon