09
07 2015
1490

Modificările la Codul muncii au fost susţinute de deputaţii Comisiei Parlamentare de profil

Deputaţii Comisiei Parlamentare protecţie socială, sănătate şi familie au dat aviz pozitiv Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova, propus de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Proiectul vine să perfecţioneze relaţiile dintre angajator şi angajat, reieşind din cerinţele actuale şi în baza experienţei europene şi internaţioanle a organizării raporturilor de muncă. Modificările propuse urmăresc asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariatului şi angajatorului, inclusiv prin:
 • eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractlului individual de muncă pe o durată determinată;
 • extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi, dar şi pentru conducătorii, adjuncţii lor şi contabilii-şefi - în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora;
 • posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor;
 • oferirea conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef a dreptului să demisioneze din funcţie oricînd şi nu doar în cazurile stipualte expres în contractul individual de muncă;
 • o responsabilizare mai accentuată a organizaţiei sindicale din unitate, inclusiv - obligativitatea de a argumenta acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului;
 • reglementarea detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă;
 • perfecţionarea normei privind absenţa nemotivată de la serviciu;
 • majorarea termenului de păstrare a datelor de confidenţialitate în conformitate cu practicile UE;
 • extinderea termenului concediului neplătit pe durata 120 de zile calendaristice faţă de 60 - în prezent;
 • specificarea expresă a dreptului angajatului la o zi lucrătoare pe săptămînă cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă în cazul lichidării unităţii;
 • amenajarea încăperilor speciale pentru alimentarea copiilor în conformitate cu Recomandarea OIM „Privind protecţia maternităţii"; etc.
De remarcat că în procesul de elaborare a Proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova au fost antrenaţi reprezentanţii Guvernului, Patronatelor, Sindicatelor, organizaţiilor internaţionale reprezentate în Moldova. Astfel, documentul ţine cont de doleanţele tuturor partenerilor sociali şi reflectă în măsură optimă drepturile şi interesele angajatorilor şi angajaţilor. Proiectul urmează a fi dezbătut în plenul Parlamentului.

via | www.mpsfc.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.