18
03 2020
3265

Modul de anulare a obligațiilor fiscale, modificat

În Monitorul Oficial din 13 martie curent a fost publicat Ordinul nr. 79 din 5 februarie 2020 cu privire la modificarea Ordinului SFS nr.417 din 14.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal. Întru executarea prevederilor Ordinului MF nr. 172 din 20.12.2019 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2020, precum și în temeiul art. 133 alin. (1) pct.(13) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997,

ORDON:

1. Anexa nr.1 la Ordinul SFS nr.417 din 14.08.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligaţiilor fiscale care cad sub incidenţa art.172 alin.(3) din Codul fiscal se modifică după cum urmează: 1) Tabelul se va completa cu următorul cuprins: 2) Din tabel se va exclude: 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și intră în vigoare din data publicării. DIRECTOR, Ludmila BOTNARI Nr. 79. Chişinău, 5 februarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.