14
11 2017
2098

Moldova IT Park: 400 rezidenţi, peste 10 ani

Ministerul Economiei şi Infrastructurii propune spre consultare proiectul cu privire la crearea parcului pentru tehnologia informației Moldova IT Park, care conține și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Administrației parcului IT, precum și Regulamentul de înregistrare a rezidenților parcului. Termenul de funcționare a primului parc IT este stabilit de 10 ani, timp în care se prognozează a fi atrase ca rezidente ale parcului circa 400 de companii din domeniu. Administrația parcului va exercita atribuțiile specificate în Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informației - elaborarea bugetului, a programului de activitate, de dezvoltare, atragerea investitorilor și inventatorilor în activitatea Parcului, monitorizarea respectării de către rezidenții a obligațiilor asumate etc. Administratorul parcului urmează a fi desemnat de Guvern, la propunerea MEI, pe un termen de 5 ani, în baza unui contract încheiat între acesta și Minister. Pentru primul an de activitate a parcului a fost estimată o cotizație medie de 22 euro anual/angajat, care se va reduce la sfârșitul celui de al zecelea de activitate la circa 8 euro. La estimarea cotizației medii de membru a fost ales parametrul de repartizare a costurilor de administrare a parcului la numărul de salariați înregistrați de companiile IT rezidente. Cât privește bugetul administrației parcului, acesta se prognozează, pentru primul an de activitate, în valoare de 38,8 mii euro, cu prognoza creșterii, peste 10 ani, până la 91,4 mii euro. Mijloacele neutilizate în anul financiar curent vor fi transferate în bugetul anului următor, în contul cotizaţiilor obligatorii ale rezidenţilor Parcului pentru anul următor sau vor fi restituite rezidenţilor Parcului, proporţional cotizaţiilor obligatorii achitate de aceştea în anul de gestiune, conform deciziei adunării rezidenţilor Parcului. Dacă în cursul anului financiar curent se formează un deficit de mijloace financiare, acesta va putea fi acoperit din cotizaţiile obligatorii suplimentare ale rezidenţilor Parcului. Calitatea de rezident al Parcului poate fi dobândită de orice persoană juridică sau fizică care este înregistrată în Republica Moldova și desfășoară drept activitate principală unul sau mai multe genuri de activitate prevăzute de art. 8 al Legii cu privire la parcurile pentru tehnologia informației, printre care - activităţi de realizare a soft-ului la comandă, activităţi de editare a jocurilor de calculator, activităţi de management al mijloacelor de calcul, activităţi ale portalurilor web etc. Nu poate dobândi calitatea de rezident al Parcului persoana care se află în proces de insolvabilitate, lichidare sau restructurare în rezultatul insolvabilității. Reamintim că la de 26 octombrie curent 15 companii IT din Republica Moldova a depus la Ministerul Economiei și Infrastructurii cererea de crearea a primului parc IT din țara noastră - Moldova IT Park. Scopul principal al parcului este de a crea o platformă organizațională pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, deschiderea noilor locuri de muncă și atragerea investițiilor locale si străine. Menționăm că rezidenții parcurilor IT vor beneficia de un regim fiscal facilitar și anume - cota impozitului unic va constitui 7% din obiectul impunerii, dar nu mai puțin decât suma minimă a impozitului unic, care se va determina lunar pentru fiecare angajat și va constitui 30% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul la care se referă perioada fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.