12
09 2018
652

Moldova va semna Сonvenția pentru protecția sănătății angajaților

Protecţia sănătăţii salariaţilor în caz de boli profesionale şi accidente de muncă – acesta este scopul Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind serviciile de sănătate ocupaţională. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul de lege ce prevede ratificarea acesteia. Potrivit ministerului, ratificarea de către țara noastră a Convenției va contribui la perfecţionarea legislaţiei în domeniu, identificarea şi evaluarea riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă, monitorizarea factorilor de mediu şi a operaţiunilor de producţie care ar putea afecta sănătatea angajaților, organizarea de prim ajutor şi de asistenţă medicală de urgenţă. Totodată, ratificarea Convenţiei va facilita îmbunătăţirea indicatorilor de sănătate a angajaţilor prin depistarea precoce a maladiilor legate de mediul ocupaţional şi tratamentul acestora. Convenţia obligă statele membre să dezvolte treptat serviciile de sănătate ocupaţională pentru toţi lucrătorii, atât pentru cei angajaţi în sectorul privat, cât şi pentru cei angajaţi în sectorul public, în toate ramurile economiei. Măsurile întreprinse trebuie să fie adecvate riscurilor specifice ale întreprinderilor. În scopul realizării prevederilor tratatului în cauză vor fi utilizate sursele financiare din bugetul public național alocate instituţiilor medico-sanitare publice de profil, mijloacele acumulate în urma acordării serviciilor contra plată, contribuţia parţială a angajatorilor, bugetul asigurărilor sociale și din asistenţa oficială acordată de către partenerii externi pentru dezvoltare. Convenţia privind serviciile de sănătate ocupaţională a intrat în vigoare la 17 februarie 1988. Până în prezent ea a fost ratificată de 33 de state.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.