27
06 2019
2138

Monitorizarea electronică a vânzărilor

Transferul în timp real al datelor fiscale de la echipamentele de casă și control (ECC) către serverul Serviciului Fiscal de Stat, analiza datelor financiare, automatizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, precum și verificare on-line de către consumatorii finali a veridicității și integrității bonurilor fiscale primite vor fi posibile prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV). Proiectul hotărârii cu privire la aprobarea conceptului tehnic al SIA MEV este propus spre consultare de Ministerul Finanțelor. Documentul descrie scopul, obiectivele, funcțiile și arhitectura sistemului, stabilește posesorul, deținătorul, furnizorii de date și utilizatorii acestuia. SIA MEV reprezintă un sistem informațional preponderent de tip G2Binteracțiunea dintre Guvern și business, care va oferi servicii pentru antreprenori, autorități publice și cetățeni și va acoperi toate aspectele organizaționale, funcționale și tehnice în domeniul evidenței și monitorizării vânzărilor în Republica Moldova. Sistemul va fi integrat cu serviciile guvernamentale comune – MPay, MSign, MPass, MConnect şi va fi plasat pe platforma guvernamentală MCloud. Funcțiile de bază ale SIA MEV sunt: formarea resursei informaționale (Registrul MEV), organizarea suportului informațional, asigurarea securităţii şi protecţiei informaţiilor la toate etapele de colectare, stocare şi utilizare a resurselor informaționale de stat care se referă la domeniul de competență al SIA MEV, asigurarea calităţii informaţiei și asigurarea protecției datelor. În cadrul sistemului vor fi utilizate documente de intrare (bon de casă, raport închidere zilnică, raport de verificare), de ieșire (certificate de conformitate, certificate de înregistrare, rapoarte statistice) și documente tehnologice de sistem (actul de control sau procesul verbal cu privire la contravenție, formulare de suport tehnic). Se preconizează implementarea treptată a sistemului, ceea ce nu va avea impact negativ asupra activității agenților economici. Astfel, mașinile de casă și de control incluse în Registrul unic al MCC în perioada anilor 1998-2012, treptat, vor fi înlocuite cu ECC care vor corespunde cerințelor tehnice, iar cele incluse după anul 2012 vor fi sau nu înlocuite, în funcție de posibilitatea ajustării MCC la cerințele tehnice noi. Totodată, în nota documentului se menționează că, în urma implementării SIA „MEV”, se va reduce numărul de controale fiscale și vizite ale Serviciului Fiscal de Stat și va fi optimizat procesul de analiză a datelor prezentate. Proiectul poate fi consultat până la 11 iulie curent. Notă: Prin Decizia Comisiei interdepartamentale pentru mașinile de casă și control din 25 ianuarie 2017, a fost stabilit obiectivul de elaborare a conceptului privind modernizarea sistemului de evidenţă, administrare şi monitorizare în domeniul aplicării echipamentelor de casă și de control.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.