21
02 2020
1106

MSMPS va fi informat despre încetarea raporturilor de muncă ale tânărului specialist

În cadrul ședinței Guvernului a fost aprobată Hotărârea cu privire la modificarea Metodologiei acordării facilităţilor tinerilor specialişti cu studii medicale şi farmaceutice plasaţi în câmpul muncii în mediul rural, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1345/2007. După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, acest proiect este elaborat pentru a aduce în concordanță Metodologia cu Legea nr. 169/2019 cu privire la modificarea art. 11 din Legea ocrotirii sănătăţii, prin care a fost aprobată majorarea indemnizaţiei unice pentru medici şi farmacişti. Astfel, indemnizația pentru aceștia se majorează de la 45 mii lei la 120 mii lei, iar cea pentru personalul medical și farmaceutic – de la 36 mii lei la 96 mii lei. Indemnizația se va achita în trei tranșe egale, respective a câte 40 mii de lei și 32 mii de lei, după expirarea primei luni de activitate și, ulterior, la finele fiecărui an de activitate. Pentru plata indemnizaţiilor majorate, în anul 2020 este planificată alocarea mijloacelor băneşti în cuantum total de 48716,9 mii lei pentru 1260 beneficiari. Totodată, proiectul prevede că de indemnizații vor putea beneficia și absolvenţii studiilor postuniversitare de rezidenţiat şi ai învăţământului profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar medical şi farmaceutic care şi-au efectuat studiile în bază de contract, în cazul în care se vor angaja în baza repartizării MSMPS şi vor activa cu respectarea termenului şi condiţiilor stipulate. Proiectul mai prevede că, în cazul încetării raporturilor de muncă ale tânărului specialist până la expirarea a trei ani de activitate, conducătorul prestatorului este obligat să anunţe Ministerul despre încetarea raporturilor de muncă în termen de cel mult 7 zile de la data survenirii acesteia. Conform notei informative a proiectului, la moment persistă o distribuţie geografică neuniformă atât a medicilor, cât şi a personalului medical mediu, cu concentrarea acestora în mediul urban în detrimentul celui rural, înregistrându-se un deficit de medici de familie în localităţile rurale şi anumite categorii de medici specialişti în instituţiile medico-sanitare raionale. Astfel, asigurarea cu medici în unele raioane variază de la 2,2 la 3,5 la 10 mii de locuitori, ceea ce reprezintă un nivel foarte scăzut. În consecinţă, sistemul nu poate răspunde adecvat nevoilor specifice ale populaţiei din aceste raioane.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.