11
10 2018
871

MTender: Regulamente pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice

Platformele electronice de achiziții publice în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) vor fi acreditate de o Comisie în componența căreia vor fi incluşi reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe, Agenției de Guvernare Electronică, Serviciului Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică și un reprezentant al societății civile, înaintat de Consiliul economic de pe lângă Prim-ministru. Guvernul a aprobat ieri Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), care stabilește condițiile, procedura de acreditare, de sistare a acreditării și atribuțiile Comisiei. Conform Regulamentului, Comisia va examina cererile privind acreditarea platformelor transmise de către operatorul acesteia, va verifica documentele anexate și va publica pe portalul web mtender.gov.md și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova informația referitoare la deciziile privind acreditarea platformelor electronice. Tot Comisia va fi cea care va recepționa și examina solicitările și reclamațiile de la operatori și utilizatori, va lua decizia referitor la deconectarea platformelor acreditate de la Unitatea Centrală de Date și va ține evidența numărului de încălcări tehnice ale platformelor acreditate. Deținător și operator tehnico-tehnologic al Unității Centrale de Date este Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe" (CTIF). Tot în cadrul ședinței din 10 octombrie 2018, Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Documentul stabilește cerințele minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, precum și cerințele față de echipamentul tehnic, de program și față de utilizatorii MTender. De asemenea, în ședința de ieri a fost aprobat Regulamentul cu privire la achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Regulamentele au fost aprobate pentru dezvoltarea unui sistem eficient de achiziții publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.