13
09 2017
808

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,5%

Сirca 441,0 mii persoane sau 34,7% din numărul total al populației ocupate de 1270,3 mii persoane sunt încadrați în sectorul agricol, potrivit datelor Biroului Național de Statistică, cu referire la ocuparea și șomajul în Republica Moldova în trimestrul II al anului 2017. Aproape jumătate din numărul total al persoanelor care activează în agricultură – 46% - constituie persoanele ocupate de producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu. Față de trimestrul II 2016, numărul populației ocupate în agricultură s-a micșorat cu 56,5 mii, sau cu 11,4%. În același timp, în activitățile non-agricole au fost ocupate 829,2 mii persoane, în creștere cu 2,3% față de trimestrul II 2016. În alt domeniu - industrie, ponderea persoanelor ocupate a constituit 11,9%, în creştere cu 2,8% în comparație cu nivelul trimestrului respectiv al anului trecut. În domeniul construcțiilor au activat 5,4% persoane din numărul total al populației, iar numărul persoanelor care activează în acest sector a crescut cu 2,2% în comparație cu perioada respectivă a anului precedent. În sectorul serviciilor au activat 48,0% din totalul persoanelor ocupate, ponderea acestora fiind în creștere față de trimestrul II 2016 (45,6%). După forme de proprietate, 75,9% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 24,1% - în sectorul public. Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că ponderea salariaților a constituit 63,0% din total. Marea majoritate a salariaților (91,8%) a fost angajată pe o perioadă nedeterminată de timp. Pe de altă parte, munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 6,5%, fiind în scădere față de nivelul trimestrului II al anului precedent cu 7,8%. Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă sau în baza unor înţelegeri verbale este mai frecventă printre salariații bărbați - 8,0% decât salariații femei - 5,0%, iar cel mai des acest lucru se atestă în agricultură, unde sunt angajați astfel 38,4% de lucrători și în comerț - 16,1% din numărul total de angajați. În sectorul informal, în perioada monitorizată, au activat 15,2% din totalul persoanelor ocupate. În Republica Moldova fenomenul salariului în plic încă este destul de prezent, 7,4% din salariați își primesc astfel câştigul. Dintre aceștia, 6,1% primesc tot salariul „în plic”, iar 1,3% - parţial. Ca și în cazul de mai sus, această practică este mai frceventă în activitățile din agricultură - 40,0%, comerț - 15,4%, dar și în industrie - 9,2%. Numărul persoanelor sub-ocupate sau persoanelor care au avut un loc de muncă, a căror număr de ore efectiv lucrate, în total, în timpul perioadei de referinţă a fost mai mic de 40 ore pe săptămână, dar care au dorit şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentar, a fost de 75,6 mii, ceea ce reprezintă 6,0% din totalul persoanelor ocupate. Comparativ cu trimestrul II 2016, numărul acestora a scăzut cu 18,2%. Potrivit BNS, fiecare a opta persoană ocupată sau 12% din numărul total a declarat că ar fi dorit să schimbe situaţia în raport cu locul actual de muncă, pe motiv că nu este satisfăcută de nivelul remunerării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.