02
03 2020
607

Noi membri în componența Consiliului pentru SNCSP

În Monitorul Oficial din 29 februarie curent Ministerul Finanțelor a publicat Ordinul nr. 30 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 202/2015 cu privire la aprobarea Consiliului pentru Standarde Naţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public (SNCSP), fiind modificată componența nominală a acestuia. Astfel, din cadrul Consiliului pentru SNCSP fac parte: • Angela Voronin - secretar de stat, Ministerul Finanțelor, preşedinte al Consiliului • Maxim Ciobanu - şef al Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanțelor, vicepreşedinte al ConsiliuluiVioleta Andrieș - membru al Curţii de Conturi • Vladimir Dolghi - vicepreşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor din Republica Moldova • Elena Taban - doctor în economie, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol • Ina Darii - şef al Secţiei metodologie din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor • Nadeja Slova - şef al Secţiei raportare din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor • Stella Vorona - consultant principal al Secţiei managementul lichidităţilor din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor • Nadeja Zaporojan - consultant al Secţiei metodologie din cadrul Direcţiei Trezoreria de Stat, Ministerul Finanţelor, secretar al Consiliului. Amintim că Consiliul pentru Standarde Naționale de Contabilitate pentru Sectorul este un organ consultativ pentru asigurarea elaborării SNCSP și elaborarea/modificarea actelor normative în domeniul contabilităţii şi raportării financiare. Totodată, prin Ordinul nr.159/2016 a fost aprobat Conceptul și Planul de acțiuni pentru elaborarea SNCSP, care a fost modificat prin Ordinul nr. 182/2019, în vigoare din 1 ianuarie 2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.