13
12 2018
1947

Noi modificări la Codul fiscal

Donațiile făcute în scopuri filantropice și de sponsorizare nu se includ în donaţiile sub formă de mijloace băneşti, pentru care contribuabilul este recunoscut drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate. În Monitorul Oficial de ieri, 12 decembrie 2018, a fost publicată Legea nr.302 ce conține modificări și completări la un șir de acte legislative, inclusiv la Codul fiscal. Astfel, veniturile obținute sub formă de indemnizație pentru munca prestată în ziua alegerilor, achitată membrilor consiliilor electorale de circumscripție, membrilor birourilor electorale ale secțiilor de votare și funcționarilor aparatelor consiliilor și birourilor respective nu vor fi impozitate. Art. 20 din CF, ce reglementează sursele de venit neimpozabile va fi completat cu un punct ce prevede că veniturile menționate vor fi incluse în lista surselor de venit neimpozabile. De asemenea, ca în cazul în care, la livrarea mărfurilor furnizorul emite avizul de însoțire pe perioada transportării acestora, factura fiscală să fie eliberată până la sfârșitul perioadei fiscale. După stabilirea valorii impozabile a livrării respective, în baza avizului de însoţire a mărfurilor, furnizorul prezintă cumpărătorului factura fiscală, în care se reflectă numerele şi seriile avizelor de însoţire a mărfurilor, şi informaţia despre livrările efectuate. La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza avizelor de însoţire a mărfurilor, eliberează cel puţin o dată pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate. Amintim că persoana trasă la răspundere pentru încălcare fiscală beneficiază de o reducere cu 50% a amenzilor aplicate dacă respectă condițiile prevăzute în art. 234 alin. 2 (nu are restanţe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscal etc). Noile prevederi stipulează că persoana nu va beneficia de această reducere în cazul amenzilor aplicate pentru comiterea repetată, în decurs de 6 luni consecutive, a încălcărilor fiscale prevăzute la art. 254 și 2541 (neutilizarea echipamentelor de casă și control și nerespectarea reglementărilor din domeniul transporturilor auto de călători). Totodată, legea prevede completarea art. 123 din CF (modul de calculare şi termenele de achitare a accizelor) cu un punct nou, care stipulează că, la plasarea în regim vamal de import a mijloacelor de transport supuse accizelor, cuantumul accizei se calculează reieșind din cota aferentă termenului de exploatare a mijlocului de transport de 10 ani. Recomandăm să luați act și de această informație.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.