18
10 2021
311

Noi prevederi în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar

În Monitorul Oficial din 15 octombrie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din 26 august 2021 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului Finanțelor nr. 216/2015.
 
Astfel, capitolul III ce se referă la modul de aplicare al Planului de conturi contabile în sistemul bugetar a fost completat cu un subpunctul 3.3.481 ce reglementează operațiunile aferente contractului de comodat, care se încheie doar între două autorități bugetare. Acestea se înregistrează în evidența contabilă, după cum urmează:

  • Comodantul menține bunurile în contabilitate și calculează uzura acestora;
  • Comodatarul înregistrează bunurile la conturi extrabilanțiere.

 

Tot aici noul subpct. 3.3.482 prevede că operațiunile aferente gestiunii delegate se înregistrează în evidența contabilă în modul următor:

  • Autoritatea bugetară care transmite bunurile în gestiune delegată menține bunurile în contabilitate și calculează uzura lor;
  • Entitatea care recepționează bunurile în gestiune delegată înregistrează valoarea acestora la conturi extrabilanțiere și transmite până la sfârșitul anului de gestiune autorității bugetare sumele investițiilor efectuate impuse prin contract.

 

Totodată, pct.3.3.1 (active nefinanciare) a fost completat cu o normă ce stabilește că patrimoniul public poate fi obiect al parteneriatului public-privat, conform prevederilor Legii nr. 179/2008. Totodată, autoritățile/instituțiile bugetare reflectă operațiunile economice ce rezultă din contractele  de parteneriat public-privat, potrivit prevederilor Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor  nr. 192/2018.

 

În pct. 3.3.44 a fost specificat faptul că subiecții raporturilor juridice în domeniul creării, administrării, mentenanței, dezvoltării și utilizării sistemelor informaționale de stat, fiind expuși în Legea nr. 467/2003, înregistrează SI în evidența contabilă a posesorului, iar utilizatorii și deținătorii sistemelor vor înregistra licențele de utilizare. Evidența contabilă a sistemelor informaționale/modulelor se va asigura în baza documentelor primare, care reflectă procurarea, crearea sau dezvoltarea acestora.

 

De asemenea, a fost expus în redacție nouă și pct. 3.3.47, potrivit căruia, în cazul în care autoritatea publică centrală/locală, din contul mijloacelor bugetare efectuează lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe aflate la balanța altei autorități bugetare, volumele lucrărilor realizate în decursul anului bugetar se transmit până la finele anului de gestiune, autorității la balanța căreia se află mijloacele fixe respective.

 

Modificări au mai intervenit în anexa nr. 3 a Ordinului „Formularele de evidență contabilă”, fiind completat cu Formularul nr.MF-8 „Proces-verbal de recepție finală/punere în funcțiune/dare în folosință a mijloacelor fixe”, iar în Formularul nr. 19 sintagma „articol, alineat” a fost substituită cu ”Codul economic”.

 

În același timp, au fost operate unele modificări în completarea formelor FD-045 „Informație privind circulația mijloacelor fixe și activelor nemateriale” și în FD-046 „Informație privind circulația stocului de materiale circulante și rezervelor de stat” din anexa nr. 4.

 

Noile prevederi ale Ordinului au intrat în vigoare la data publicării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.