Știri

Noi prevederi în Regulamentul de acordare a subvențiilor din FNDAMR

În modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) intervin modificări. Pe lângă drepturile transmise anterior Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului autoritatea va putea aloca anual mijloace financiare din Fondul indicat supra, în volum de până la 15%, pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural.
 
Hotărârea Guvernului nr.772 din 21 octombrie curent a fost publicată în MO și a intrat în vigoare.

 

Potrivit documentului, condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru finanțarea proiectelor de îmbunătățire a nivelului de trai și de muncă în mediul rural se stabilesc în conformitate cu Regulamentul  privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 

Totodată, Executivul a decis expunerea în redacție nouă a noțiunii de modernizare a sistemului de suport.  Dacă anterior aceasta era aplicabilă doar pentru înlocuirea integrală sau parțială (principalele elemente de construcţie) a sistemului vechi de suporturi în plantaţiile viticole pe rod cu un sistem de suporturi ce permite recoltarea mecanizată a soiurilor de struguri pentru vin şi obţinerea unei producţii competitive de struguri de masa, la momentul actual aceasta presupune înlocuirea integrală sau parțială și/sau completarea parțială (principalele elemente de construcție, inclusiv tutori din lemn, PVC sau alte materiale pentru susținerea butucilor și pomilor, cel puțin 50% din cantitatea acestora) a sistemului vechi de suporturi în plantațiile viticole și pomicole pe rod cu un sistem de suporturi ce permite mecanizarea lucrărilor de îngrijire și recoltare a strugurilor și fructelor și obținerea unor producții competitive, inclusiv pentru consum în stare proaspătă.

 

Criteriile generale de eligibilitate de asemenea au fost revizuite. Astfel, beneficiari ai subvenționării în noile condiții vor fi și tinerii fermieri, femeile fermiere și migranții reveniți, acestora fiindu-le destinate 15% din mijloacele Fondului pentru submăsurile de sprijin 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, iar pentru submăsura 1.2 – din valoarea subvenției autorizate.

 

Modificările stabilesc expres și termenele în care beneficiarii de subvenții sunt obligați să nu admită înstrăinarea/darea în folosință sub orice formă a obiectului investiției sau, după caz, casarea, defrișarea plantațiilor multianuale, sacrificarea, (cu excepție rebutării), pieirea efectivului de animale, restituirea sumei subvenției, ținând cont de coeficientul inflației și dobânda de întârziere în cazul intrării în proces de insolvabilitate, dar și faptul că, pentru creditele accesate în leasing de la organizațiile de creditare nebancară începând cu anul trei precedent celui de subvenționare, producătorul agricol solicită subvenția odată cu achitarea ultimei rate și trecerea în proprietate a bunului. Valoarea subvenției se va calcula din ratele achitate până la 31 octombrie a anului de subvenționare.

 

Menționăm, aceste și alte modificări pot fi consultate integral în MO nr. 278 (7606) din 24 octombrie 2020.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

712 vizualizări

Data publicării:

27 Octombrie /2020 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

regulament | Subvenţiile în agricultură | dezvoltare rurala | monitorul.fisc.md

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon