27
04 2018
906

Noi responsabilităţi pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii

Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea care va elabora politicile de stat în domeniul turismului. În același timp, de implementarea acestor politici va fi responsabilă Agenția de Investiții, creată recent prin fuziunea Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova și Agenția Turismului. Parlamentul a votat ieri un proiect de lege pentru modificarea Legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova. Proiectul conține mai multe prevederi ce se referă la pregătirea profesională și continuă a cadrelor pentru industria turismului. Astfel, agenţii economici care vor solicita clasificarea structurii de primire turistică nu vor mai fi obligaţi să prezinte copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu, fiind suficientă copia diplomei de studii superioare de licenţă sau masterat în domeniul turismului. După cum a menționat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan, la moment pregătirea cadrelor didactice este organizată de Centrul Național de Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului, însă s-a constatat că această funcție este realizată cu succes de către mediul academic. În acest sens a fost elaborat și transmis Președintelui țării un proiect de decret pentru desființarea acestui centru, din motivul că nu mai sunt necesare funcțiile cu care a fost investit inițial. Hotărârea mai prevede abrogarea normei ce ține de funcționarea Consiliului Consultativ pentru Turism, însă în cadrul Ministerului Economiei şi Infrastructurii va fi instituit un Colegiu. În componenţa Colegiului vor fi incluşi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, mediului academic, celui de afaceri şi ai societăţii civile, la necesitate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.