24
05 2018
1920

Noţiunea de carnet de muncă va fi exclusă din legislaţia ce reglementează asigurarea socială

Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se vor calcula contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii constituie anexa nr.3, cu care va fi completată Legea nr. 489 privind sistemul public de asigurări sociale. Proiectul de modificare și completare a Legii nr.489 și modificare a Legii nr.289 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale este propus pentru consultări publice de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. Raţionamentul proiectului constă în excluderea prevederilor care au caracter de aplicabilitate permanentă dintr-o lege adoptată anual și executarea prevederilor Art. VIII al Legii nr. 123 din 7 iulie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative și aducerea în concordanță cu respectiva lege a Legii nr. 289 din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. Autorii se conduc de faptul că există date care nu se schimbă anual, spre exemplu, conţinutul an. 3, 5 și 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018. Astfel, se propune transferarea anexelor indicate din Legea nr.289 în Legea nr.489. Totodată, este propusă completarea acestei Legi cu noţiunea de recompensă. Aceasta va constitui orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii. O altă completare ţine de obligativitatea angajatorului de a prezenta în termen de 10 zile de la data perfectării ordinului de acordare angajatului a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal (forma DSA 18). Completările mai propun ca ANOFM să prezinte lunar CNAS informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite de CNAS. Totodată, proiectul de lege are drept scop aducerea Legii 289 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale în concordanță cu prevederile Legii nr.123 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, potrivit căreia din Codul muncii au fost excluse toate normele referitoare la carnetul de muncă, ceea ce face inoportună păstrarea acestor noţiuni în Legea 289. În prezent art. 7 alin. (8) din Legea nr. 289 prevede că unitatea în care asiguratul îşi desfăşoară activitatea de bază se consideră unitatea unde se păstrează carnetul de muncă al asiguratului. Concomitent, art. 16 alin. (6) stipulează că soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în câmpul muncii, fapt confirmat prin carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat şi nu este persoană asigurată de riscul respectiv. Astfel, autorii proiectului propun abrogarea noţiunii de carnet de muncă din legea indicată. Documentul poate fi consultat până la data de 6 iunie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.